BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Handzel Ludomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Analiza działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu gospodarczego
Analysis of Measures Adopted by Companies Facing Economic Crisis
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 67-78, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Economic crisis, Restructuring of enterprises, Decision making under uncertainty
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, które doświadczyły kryzysu gospodarczego w roku 2008. Dla realizacji tak zdefiniowanego celu zastosowano metodę wywiadu z menedżerami. Miał on wskazać kierunki podejmowanych działań, które powinny zapewnić "trwanie" przedsiębiorstw. Takie spojrzenie na ten problem bliskie jest restrukturyzacji "naprawczej", a w mniejszym stopniu "rozwojowej". Trzeba jednak podkreślić, że prezentowane tu wyniki badań empirycznych mają charakter pilotażowy, a nie reprezentatywny, zmierzają bowiem do identyfikacji pierwszych zachowań menedżerów w obliczu kryzysu gospodarczego. (fragment tekstu)

The following article aims at analyzing measures adopted by companies which had to face the economic crisis in 2008. The main method chosen for that aim was interviews with managers, which attempted at determining the character of actions undertaken by companies to secure their 'survival'. Such approach to the problem focuses more on 'remedial' restructuring rather than on directions for future development. It must be stressed, however, that the presented results of empirical research cannot be treated as representative but rather as pilot study, since they aim at identifying initial behaviors taken up by managers facing the economic crisis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk B., Kozarzewski P. (red.), Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność, CASE, Warszawa 2007.
 2. Czajka D., Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ, Wydawnictwo ZPP, Warszawa 1999.
 3. Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, AW Placet, Warszawa 1998.
 4. Famielec J., Rachunek ekonomiczny w strategii integracji produkcyjnej przedsiębiorstwa [w:] Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo - Wschodniej, pod red. S. Lisa, MWSE, Tarnów 1998.
 5. Kowalczuk - Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, IOiZwP ORGMASZ, Warszawa 1992.
 6. Lisiecki M., Zmiana jako czynnik rozwoju organizacji, KUL, Lublin 2003.
 7. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 8. Mączyńska E. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 9. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, WN PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 10. Pełka B., Polityka, strategie i restrukturyzacja przemysłu w systemie gospodarczym, IOiZwP ORGMASZ, Warszawa 1995.
 11. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa 1997.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1995.
 13. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001
 14. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 15. Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, OW PROXIMA, Łódź 1998.
 16. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, POLTEXT, Warszawa 2000.
 17. "Wiadomości statystyczne" nr 2/2009, GUS, Warszawa, luty 2009.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu