BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dowgier Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Rola outsourcingu w zmiennym otoczeniu przedsiębiorstwa
A Role of Outsourcing in the Changing Company's Environment
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 246-254, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Otoczenie przedsiębiorstwa, Outsourcing, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise environment, Outsourcing, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest pokazanie roli, jaką odgrywa proces outsourcingu w przystosowywaniu się przedsiębiorstw do stale zmieniającego się otoczenia. Ukazana została również interakcja, która zachodzi pomiędzy momentem (punktem czasowym) zmian w otoczeniu, a dynamizmem outsourcingu. W części pierwszej wyjaśniono definicję otoczenia przedsiębiorstwa oraz dynamizmu tego otoczenia. Następnie zostało zaprezentowane pojęcie outsourcingu oraz jego rola. W tym kontekście zostały ukazane również potencjalne zalety i wady tego procesu. W kolejnej części podjęto próbę pokazania uelastycznienia struktur przedsiębiorstwa poprzez wprowadzony proces outsourcingu. (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to outline the problem of outsourcing process, coming from strategic change as an answer to constantly developing business environment. In the first part of the article the factors of the organizational environment are presented. Further the author describe the specificity of outsourcing role. In the third part of this article advantages and drawbacks of outsourcing are shown. At the end of the paper the flexibility of company due to outsourcing process is presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Duffy M. N., Outsourcing a plan, " Journal of Accountancy", 191(5), 2001.
 4. Gamble R. H., Inside outsourcing, "Corporate Cashflow", 16(8), 1995.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analizastrategicznaprzedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 6. Kakabadse N., Kakabadse A., Critical review - outsourcing: a paradigm shift, "The Journal of Management Development", vol. 19, No. 8, 2000.
 7. Kremic T., Tukel O. I., Rom W. O., Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors.
 8. Kremic T., Tukel O. I., Rom W.O, Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors, Brandes et al., 1997; Dek- kers, 2000; Klopack, 2000; McIvor, 2000b; Moran, 1997; Old, 1998.
 9. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Warszawa 2005.
 10. Lafferty G. and Roan A., Public sector outsourcing: implications for training and skills, "Employee Relations", vol. 22, No. 1, 2000.
 11. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, 2000.
 12. Mullin R., Managing the outsourced enterprise, "Journal of Business Strategy", 17(4), 1996.
 13. Nawrocki R., Outsourcing w Polsce w 2006. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań - Raport of the Conference Board Europe , 2006.
 14. Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, 2001.
 15. Porter M. E., Strategia konkurencji, MT Biznes, 2006.
 16. C. Prahalad and G. Hamel, 1990; Quinn et al., 1990a, b.
 17. Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776, tom I, 1954.
 18. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 19. Trocki M., Outsourcing funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa i Logistyka", Warszawa nr 2/2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu