BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolud Katarzyna (Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne w Bielsku-Białej)
Title
Outsourcing i jego wymogi na przykładzie wybranej spółdzielni mieszkaniowej
Outsourcing and Its Requirements for Selective Housing Cooperative
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 265-274, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Outsourcing, Spółdzielnie mieszkaniowe, Regulacje prawne
Outsourcing, Housing cooperatives, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie wymogów prawnych i pozaprawnych, jakie niosła za sobą implementacja outsourcingu dla jednej ze spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Częściowo - w zakresie outsourcingu (kontraktowania na zewnątrz) - badana spółdzielnia mieszkaniowa podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), określającej m.in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Oznacza to, że umowy odpłatne, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane zawierane między zamawiającym (osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), a wykonawcą zewnętrznym (osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego) są regulowane przez przepisy wspomnianej Ustawy, z uwzględnieniem zakresu podmiotowego (szczególnie art. 3). (fragment tekstu)

Outsourcing is defined as the process of delegation operations (functions) from internal company to an external specialist entity. The main problem is to find what are the requirements for outsourcing using. This paper presents some of them for selective housing cooperative. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058.
  2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, Bielsko-Biała 2008.
  3. Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Bielsko-Biała 2008.
  4. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, Dz. U. 1982 r. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.
  5. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu