BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziębicki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wyzwania i problemy wartościowania kompetencji
Challenges and Problems of the Evaluation of Employees' Competencies
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 304-310, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Wartościowanie kompetencji pracowniczych, Stanowisko pracy, Wartościowanie stanowisk pracy
Competences, Employees competencies, Valuation of employee competencies, Work-stand, Job evaluation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania problemów metodologicznych i wdrożeniowych, jakie w dalszym ciągu nie zostały rozwiązane, a które stanowią istotne bariery szerokiego stosowania wartościowania kompetencji. Artykuł ten stanowi przyczynek do szerszych badań, które autor zamierza przeprowadzić. (fragment tekstu)

In the article the author presents the main problems in the implementation of the evaluation of the employees' competencies in the companies. The disadvantages of the "traditional" approach to the job evaluation have been presented. The topics of the evaluation of employees' competencies and the differences in comparison to the "traditional" approach to the job evaluation- have been described. This article is an introduction to the further researches planned by the author. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Buła P., Czekaj J., Serda M., Teczke J., Wdrażanie projektu systemu taryfowego MPEC Kraków S.A., Kraków 2002 (maszynopis niepublikowany).
 3. Cira D. J., Benjamin E. R., Competency-based pay: A concept in evolution, "Compensation & Benefis Review" 1998, nr 9/10.
 4. Czekaj J., Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania", Kraków 2005, nr 670.
 5. Czekaj J., Ziębicki B., Wykorzystanie wartościowania kompetencji pracowniczych do określania relacji płacowych na przykładzie krajowego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Jahja H., Kleiner B. H., Competency-based pay in the Manufacturing and Service Sectors, "Industrial Management" 1997, nr 8/9.
 7. Juchnowicz M., Tendencje w dziedzinie wartościowania pracy, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 1-2.
 8. Kordaszewski J., Kwalifikowanie pracy robotników przemysłowych, PWG, Warszawa 1960.
 9. Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1998.
 10. Mazer M. A, Nicholson W. W., Variable Competency Banding: Combining Variable Pay, Competencies and Broadbanding, "Workspan" May 2004, nr 47 (5).
 11. Metody wartościowania pracy, red. M. Kabaj, PWE, Warszawa 1979.
 12. Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami w UE [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 13. Sajkiewicz A., Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002.
 14. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Ziębicki B., UMEWAP - cena pracy (1). Przegląd kryteriów stosowanych w uniwersalnej metodzie wartościowania pracy, "Personel i Zarządzanie" 2005, nr 4
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu