BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroń Dorota (University of Wrocław, Poland)
Title
Non-Governmental Organisations as Part of New Public Management Concept
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(4), s. 37-44, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nowe zarządzanie publiczne, Organizacje pozarządowe, Współpraca międzysektorowa
New public management, Non-governmental organisation, Cross-sector cooperation
Note
summ.
Abstract
For public administration New Public Management (NPM) constitutes an instrument of boosting the efficiency of activities by means of management techniques and solutions taken from the practice of the business sector. One of the methods to enhance effectiveness is to use the activity and potential of the third sector. This paper aims at providing a theoretical analysis of the concept of the New Public Management and its implementation in practice to investigate if nongovernmental organisations can be included in the process of providing public services. The introduction of the market basics to public administration demonstrated that non-profit organisations, with their strengths and administrative support taken into consideration, can effectively serve as a provider of social tasks. And this builds the foundations for the cooperation between the sectors.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Christensen T., Laegreid P.: New Public Management. The transformation of ideas and practice. Ashgate. Hampshire 2001.
 2. Esping-Andersen G.: The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press. Princeton 1990.
 3. Hauser J.: Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. In: Hausner J., Kukiełka M. (ed.): Studia z zakresu zarządzania publicznego. Tom II. Wydawnictwo AE. Kraków 2002, pp. 13-34.
 4. Hood C.C.: Exploring Variations in Public Management Reform of the 1980s'. In: Bekke H.A., Perry J.L., Toonen T.A.: Civil Service Systems in Comparative Perspective. Indiana University Press. Bloomington 1996, pp. 268-287.
 5. Hood C.C.: The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme, "Accounting, Organizations and Society", 20, 2-3, 1995, pp. 93-109.
 6. Kennet P.: Comparative social policy. Theory and research. Open University Press. Buckingham 2001.
 7. Krynicka H.: Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), "Studia Lubuskie", 2, 2006, pp. 193-202.
 8. Moroń D.: Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2012.
 9. Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej: jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina. Poznań 1994.
 10. Peters B.G.: The Future of Governing. University Press of Kansas. Kansas 2001.
 11. Pollitt CH., Bouckaert G.: Public Management Reform. A comparative analysis. Oxford University Press. New York 2000.
 12. Powell M.: Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu. In: Powell M. (ed.): Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie. Warszawa 2010, pp. 19-41.
 13. Rajca L.: Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, "Studia Regionalne i Lokalne", 2 (36), 2009, pp. 72-87.
 14. Salamon L.M., Anheier H.K.: Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-nationally. The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies. Baltimore 1996.
 15. Salamon L.M., Anheier H.K., List R., Toepler S., Sokolowski S.W.: Global Civil Society. Demensions of the Nonprofit Sector. The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. Baltimore 1999.
 16. Salamon L.M., Sokolowski S.W., List R.: Global Civil Society: An Overview. Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. Baltimore 2003.
 17. Smith S., Evans D.: NGOs and Government: Implications for Democracy, Citizenship, and Public Administration. Washington 2003. Available: http://localgov.fsu.edu/readings_papers/Miscellaneous/Smith_Nonprofits_and_Government.pdf , (cit.16.09.2013).
 18. Smith S., Lipsky M.: Nonprofits for Hire: The Welfare State in the Age of Contracting. Harvard University Press. London 1993.
 19. Stewart J.: Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym. In: Powell M. (ed.): Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie. Warszawa 2010, pp. 42-60.
 20. Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Available: http://www.supernat.pl/wyklady/plk/i_3_2_Administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_Ne w_Public_Management.pdf, (cyt. 20.10.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu