BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusinek Jan (Wydział Zarządzania w Ciechanowie WSM; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Zadania zależne od parametrów - II
Tasks Parameter Dependent - II
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 145-154, bibliogr. 9 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Matematyka, Algorytmy, Proces dydaktyczny w szkole wyższej
Mathematics, Algorithms, Teaching process in higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy prezentowane są oryginalne przykłady automatycznego sposobu tworzenia wielu wersji zadań o podobnej treści różniących się parametrami liczbowymi. Wykorzystują one specyficzne dla TeXa algorytmy. (abstrakt oryginalny)

Original samples of automatic method of creating numerous versions of tasks of similar content with various numerical parameters are presented in the article. TeX algorithms are applied in the samples. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buga J., Kasyk-Rokicka H. (2001); Podstawy statystyki opisowej, Oficyna Wydawnicza WSM SIG Warszawa
  2. Carlisle D. (1994), The ifthen package http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/base/ifthen.pdf
  3. Knuth D. E. (2005); TeX Przewodnik użytkownika, WNT Krysicki W., Bartos J., DyczkaW., Krolikowski K,WasilewskiW, (2000);
  4. Rachunek prawdopodobieństawa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN
  5. Nykowski I. (2003); Elementy optymalizacji liniowej, Oficyna Wydawnicza WSM SIG Warszawa
  6. Rusinek J. (2007); Algorytm permutowania w TeX-u zastosowany do informatyzacji procesu egzaminacyjnego, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-4 (I), (153-174)
  7. Rusinek J. (2008); Pliki do odczytu i zapisu w TeX-u - zastosowanie do przetwarzania wyników egzaminu , "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-2 (II), (107-124)
  8. Rusinek J. (2009); Testy egzaminacyjne z matematyki, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 3-4 (III), (101-111)
  9. Rusinek J. (2015); Zadania zależne od parametrów, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", 1-4 (IX), (145-161)
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu