BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki A. Buszko pt. Mechanizmy szarej strefy
Review of Mechanisms of Informal Sector by Andrzej Buszko
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 155-160, fot.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Patologie społeczne, Rozwój gospodarczy, Szara strefa
Social pathologies, Economic development, Grey economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W recenzji książki A. Buszko pt.: "Mechanizmy szarej strefy" zwrócono uwagę na wagę podjętej problematyki dla życia gospodarczego. Szczególnie cenne jest w niej opisanie metodologii monitorowania i analizy różnych patologicznych, zaobserwowanych w rzeczywistości sytuacji. Zaleca się szeroką dystrybucję tej pozycji do zainteresowanych tą problematyką adresatów. (abstrakt oryginalny)

In the review of book "Mechanisms of informal sector" by Andrzej Buszko the signifi cance of the subject on economic life was emphasized. A very valuable factor of the book is the description of methodology of monitoring and analysis of various pathological situation observed in reality. It is recommended to a wide distribution to the recipients interested in these problems. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu