BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sujová Andrea (Technical University in Zvolen, Slovakia)
Title
Measurement of Business Processes in a Production Company
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(4), s. 66-70, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Proces produkcji, Wskaźniki produktywności, Procesy biznesowe
Production process, Productivity indicators, Business processes
Note
summ.
Abstract
Business processes are object of process approach to management based on enterprise search and analysis from the view of business activities and activities performed by managing staff. The paper deals with issue of measurement of internal processes in a production company which is the socend part of process management. The attention is paid to methodology of process measurement and indicators for process measurement.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Rašner, J., Rajnoha, R. Nástroje riadenia efektívnosti podnikových procesov. Zvolen: TU Zvolen 2007; 286 p. ISBN 978-80-228-1748-6
 2. Rajnoha, R., Sujová, A., Dobrovič, J. 2012: Management and Economics of Business Processes Added Value. In: Procedia-Social and Behavioral Journal, vol. 62 /2012, Elsiever Ltd., p.1292- 1297. ISSN 1877-0428
 3. Sopkova, E; Raskovska, K. 2012. The implementation of the concept of corporate social responsibility in the area of income tax in the slovak republic. In: E & M Ekonomie a Management. TU Liberec, 2012. 125-140.
 4. Sujová, A.: Manažment reštrukturalizácie podniku na procesnom prístupe. Zvolen: TU vo Zvolene, 2010. 63 s. ISBN 978-80-228-2178-0
 5. Sujová, A.: Process restructuralization and its importance by increasing a competitiveness of an enterprise. In: international scientific journal: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. LIX, 2/2011, Brno: Mendel University, Czech Republic, p. 319- 324. ISSN 1211-8516
 6. Sujová, A.: Business Process Performance Management - A Modern Approach to Corporate Business Management. In: Liberec Economic Forum 2013. Liberec: TU Liberec, ČR, 2013. s. 542-550. ISBN 978-80-7372-953-0
 7. Šmída, F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007. 293 s. ISBN 978-80-247-1679-4
 8. Truneček, J.: Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí. Praha: Ediční oddelení VŠE, 1999. 184 s. ISBN 80-7079-083-0
 9. Zaušková, A., Kusá, A. a kol. Hodnotenie výkonnosti inovačných a marketingových procesov v malých a stredných podnikoch. Zvolen: Data Service 2011; 129 p.
 10. Závadský, J.: Procesný manažment. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2004, 145 s. ISBN 80-8083-010-X
 11. Závadský, J.: Riadenie výkonnosti podnikových procesov. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2005, 120 s. ISBN 80-8083-077-0
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu