BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Barbara (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM); Bank BGŻ w Ciechanowie)
Title
Międzynarodowa Konferencja Naukowa IERIGŻ- -PIB pt. Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej
International Scientifi c Conference Organised by IAFE-NRI Entitled Competitiveness of the Economy in the Context of Social Policy Measures
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 179-188, fot.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Konkurencyjność, Ekonomia, Polityka społeczna
Competitiveness, Economics, Societal policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono przebieg międzynarodowej konferencji pt. "Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej", zorganizowanej w dniach 22-24 czerwca 2016 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja odbyła się w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015-2019. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci zarówno krajowych, jak i zagranicznych instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, praktyki gospodarczej czy świata polityki. (abstrakt oryginalny)

On 22-24 June 2016 in Jachranka (near Warsaw) the international scientific conference entitled "Competitiveness of the economy in the context of social policy measures" was held. The event was organised by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute within the new Multi-Annual Program 2015-2019 "Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals". The aim of the conference was to share experiences in research of social polarization and economic stability in the widely understood food economy and rural areas in the context of the applied measures of social policy. The conference was attended by over 100 participants including representatives of research institutes, universities, public administration, the world of politics, industry organisations and economic practice. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu