BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tabernacka Magdalena (University of Wrocław)
Title
The Area and Aspects of Polish and German Studies on Public Administration
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2017, vol. 7, nr 1, s. 20-29, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Organy administracji, Prawo administracyjne
Public administration, Administrative bodies, Administrative law
Note
summ.
Abstract
The study of public administration in Poland and Germany is predicated on certain objective circumstances such as neighbourhood and EU accession but also by what these two facts determine together, namely a sense of communality in performing public tasks as part of a broad range of responsibilities resting with public administration bodies. Scholars who embark on a study of the structures and procedures employed and applied by the bodies of public administrations should allow for the perspective of the so called flexible ethnocentrism and such phenomena as the effect of attributive asymmetry and the conditions of effective contact. They must not fail to appreciate the fact that a comparative study of the organisation and functioning of public administration presents an interdisciplinary academic challenge. Therefore all research requires a multidiscipline perspective of social science and the understanding of the magnitude of constant transformations triggered by the changing environments of the two public administration systems.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M., Psychologia społeczna [Social Psychology] (Zysk i S-ka 2006).
 2. Boć Jan., 'Prawo administracyjne' [Administrative law] (Kolonia Limited 2010).
 3. Boski Paweł, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej [Cultural framework of social behavior.
 4. Handbook of Intercultural Psychology] (Wydawnictwo Naukowe PWN, Academica Wydawnictwo SWPS 2009).
 5. Dönhoff Marion von, 'Europejski dom' [European Home] in Schwarzer Alice, Marion Dönhoff. Życie pod prąd (Wydawnictwo książkowe Twój Styl 1999).
 6. Dönhoff Marion von, 'Nie mamy polityki wschodniej' [We don't have the East Politics] in Schwarzer Alice, Marion Dönhoff. Życie pod prąd (Wydawnictwo książkowe Twój Styl 1999).
 7. Jeżewski Jan, 'Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe' [Politics of Administration. The basics problems] in Baś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan (eds), Nauka Administracji [Science of Administration] (Kolonia Limited 2013).
 8. Łada Agnieszka, in cooperation with Jacek Kucharczyk and Gabrielle Schöler, Barometr Polska - Niemcy 2016. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem 25 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy [The Barometer Poland-German. Poles and Germans about each other 25 years after sign Treaty on the good Neighbourhood and Friendly Cooperation']. See: http://www.isp.org.pl/barometr2016/pl/Barometr_2016_pl.pdf
 9. Matsumoto David, Juang Linda, Psychologia międzykulturowa [Culture and Psychology: People Around the World] (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007).
 10. Nelson Todd D., Psychologia uprzedzeń [Psychology of Prejudice] (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003).
 11. Tabernacka Magdalena, 'Etnocentryzm w obszarze działania władz publicznych' [Ethnocentrism in the area of public authorities activity. ] in Preisner Artur (ed), Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? Kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki [Is there a universal standard of human rights? Cultural and civilizational conditioning of the status of an individual] (2013) 3 Zeszyty Luksemburskie.
 12. Tabernacka Magdalena, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej [Negotiations and mediations in public sphere] (Wolters Kluwer 2009).
 13. Magala Sławomir J., Kompetencje międzykulturowe [Cross-Cultural Competence] (Wolters Kluwer 2011) 55.
 14. Wóycicki Kazimierz, Czachór Waldemar., Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach w dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu [How to talk with German. About Polish-German dialogue and its European Challenge] (Oficyna Wydawnicza Atut 2009)
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu