BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pest Przemysław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
The System for Equalization of Local Selfgovernment Units Revenue in Poland
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2017, vol. 7, nr 1, s. 97-108, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Budżet państwa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Dotacje, Budżet samorządu terytorialnego
State budget, Local government units, Grants, Local government budget
Note
summ.
Abstract
The subject of the article is the system for equalization of revenues of LSGUs in Poland. Within this system the equalization function is performed by the equalizing and balancing (regional) components of the general subsidy. The equalization mechanism consists in complementing the own revenues of LSGUs with funds from the state budget (vertical equalization) or from the budgets of other LSGUs (horizontal equalization) to allow those entities to perform own tasks at a level reaching minimum standards, in conditions of differentiated potential for generating own revenues by LSGUs across the country. The normative justification for the necessity of equalization LSGUs' own revenues can be found in the constitutional principles of social justice (art 2 Constitution), the unitary character of the state (art 3 Constitution) and sustainable development (art 5 Constitution), as well as in art 9 sec 5 ECLSG. A doctoral discourse was conducted using a legal-dogmatic method, therefore on analysis of the legal regulations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębowska-Romanowska Teresa, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną [Financial law. Constitutional part with general part] (C.H. Beck 2010).
 2. Guziejewska Beata, `Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych` [The basic assumptions of general subsidies for local self-government units in Poland on the background of theoretical constructions] (2004) 11 "Samorząd Terytorialny".
 3. Kornberger-Sokołowska Elżbieta, Finanse jednostek samorządu terytorialnego [Local self-government units finance] (LexisNexis 2012).
 4. Kowalczyk Rafał in: Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska (eds), Prawo finansowe [Financial law] (Wolters Kluwer 2013).
 5. Mackiewicz-Łyziak Joanna, Malinowska-Misiąg Elżbieta, Misiąg Wojciech, Tomalak Marcin, Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych [Equalization of local self-government units revenue. Possibilities of using in Poland experience of the German federal states] (Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową 2008).
 6. Miemiec Wiesława, `Artykuł 167` [Article 167] in Boć Jan (ed.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku [Constitutions of the Republic of Poland and the commentary to the Constitution of 1997] (Kolonia Limited 1998).
 7. Miemiec Wiesława, `Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin -wybrane zagadnienia teoretycznoprawne` [The European Charter of Local Self-Government as a set of guarantees financial independence of commune - selected theoretical and legal issues] (1997) 10 "Samorząd Terytorialny".
 8. Miemiec Wiesława, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych [Legal guarantees of financial independence of the communities in public revenues] (Kolonia Limited 2005).
 9. Miemiec Wiesława, `Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego - wybrane aspekty finansowoprawne` [Transfers between the state budget and the budgets of self-government units - selected financial aspects] (2010) 1-2, "Finanse Komunalne".
 10. Miemiec Wiesława, Pest Przemysław, `Wyrównywanie poziome dochodów jednostek samorządu terytorialnego ("janosikowe") w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego` [The horizontal alignment of local selfgovernment units incomes ("janosikowe") in the Constitutional Tribunal jurisprudence] in Smaga Marcin, Winiarz Mateusz (eds), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka [The discipline of public finances. The doctrine, case law, practice] (C.H. Beck 2015).
 11. Niezgoda Andrzej, `Subwencja ogólna i wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa jako elementy finansowego mechanizmu wyrównawczego` [The general subsidies and payment of local selfgovernment units to the state budget as part of the financial equalization mechanism] in Gliniecka Jolanta, Juchniewicz Edward, Sowiński Tomasz (eds) Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych [Public finances of local self-government units. Sources of financing of local government in modern legal regulations] (CeDeWu 2014).
 12. Ofiarski Zbigniew, Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego [General subsidies and specific grants for the local self-government units] (Difin 2002).
 13. Pest Przemysław, `Wyrównywanie poziome dochodów jednostek samorządu terytorialnego ("janosikowe") - kierunki zmian` [The horizontal alignment of local self-government units incomes ("janosikowe") - trends] in Gliniecka Jolanta, Juchniewicz Edward, Sowiński Tomasz (eds) Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych [Public finances of local self-government units. Sources of financing of local government in modern legal regulations] (CeDeWu 2014).
 14. Sochacka-Krysiak Hanna, Finanse lokalne [Local finances] (Poltext 1995).
 15. Swianiewicz Paweł, `Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych` [Transfers from the state budget for the local governments] (2003) 1 "Studia Regionalne i Lokalne"
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu