BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
Investor Sentiment and WIG Returns
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 283-291, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Stopa zwrotu, Akcje, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Rate of return, Shares, Warsaw Stock Exchange Index
Note
JEL Classification: G02; G11; G14
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę zależności pomiędzy nastrojami inwestorów a stopą zwrotu WIG, na podstawie danych tygodniowych i miesięcznych, w okresie 2011-2016. Badania wykazują dodatni, statystycznie istotny związek między zmianami WIG a indeksem nastrojów inwestorów. Uzyskane wyniki wskazują, że WIG jest dominującą zmienną, a indeks nastrojów inwestorów zależy od zmian WIG. Test przyczynowości Grangera sugeruje ponadto, że indeks nastrojów inwestorów nie jest przyczyną w sensie Grangera dla WIG. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the relations between the investor sentiment and the WIG returns on the weekly and monthly data in the period of 2011-2016. The study shows a positive, statistically significant relationship between the WIG changes and the investor sentiment index. The results obtained indicate that the WIG is the dominant variable, and the investor sentiment index depends on the WIG changes. Moreover, the Granger causality test suggests that the investor sentiment index is not the Granger cause for the WIG. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bai Y., Cross-border sentiment: An empirical analysis on EU stock markets, "Applied Financial Economics" 2014, Vol. 24(4), DOI: https://doi.org/10.1080/09603107.2013.864035.
  2. Brown G.W., Cliff M.T., Investor Sentiment and Asset Valuation, "Journal of Business" 2005, Vol. 78(2), DOI: https://doi.org/10.1086/427633.
  3. Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A., Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions, "Journal of Finance" 1998, Vol. 53(6), DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00077.
  4. Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, Vol. 25(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2325486.
  5. Fisher K.L., Statman M., Investor Sentiment and Stock Returns, "Financial Analysts Journal" 2000, Vol. 56(2), DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v56.n2.2340.
  6. Shiller R.J., Do Stock Prices Move Too Much to Be Justified by Subsequent Changes in Dividends?, "American Economic Review" 1981, Vol. 71(3).
  7. Syczewska E.M., Przyczynowość w sensie Grangera - wybrane metody, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2014, nr 4.
  8. Uhl W., Reuters Sentiment and Stock Returns, "Journal of Behavioral Finance" 2014, Vol. 15(3), DOI: https://doi.org/10.1080/15427560.2014.967852.
  9. Zouaoui M., Nouyrigat G., Beer F., How Does Investor Sentiment Affect Stock Market Crises? Evidence from Panel Data, "Financial Review" 2011, Vol. 46(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2011.00318.x.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.283
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu