BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczak Paweł (Poznań University of Economics)
Title
Importance of Funding Sources to the Scale of Activity of Social Enterprises
Znaczenie źródeł finansowania dla skali działalności przedsiębiorstw społecznych
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 135-144, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Organizacje pozarządowe, Źródła finansowania, Przedsiębiorstwa społeczne
Non-governmental organisation, Source of financing, Social enterprises
Note
JEL Classification: M14, L31, L32
streszcz., summ.
Abstract
W ciągu ostatnich kilku dekad w sektorze organizacji pozarządowych można zaobserwować istotne zmiany. Polegają one na adaptacji przez nie przedsiębiorczych zachowań, u której podstawy leży między innymi zapewnienie NGOs stabilności finansowej oraz możliwości sprawniejszej realizacji misji społecznej. Proces ten określa się najczęściej mianem ekonomizacji organizacji non-profit i wzbudza on wiele kontrowersji wśród licznych badaczy. Stał się zarazem impulsem dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów realizujących działalność gospodarczą nie dla maksymalizacji zysku, lecz w celu wypełniania zadań w sferze społecznej. Ich realizacja oprócz działalności zarobkowej wymaga wielu różnych źródeł wsparcia, które warunkują skalę ich oddziaływania społecznego. Cel - celem artykułu jest analiza porównawcza wpływu poszczególnych źródeł finansowych na skalę działalności NGOs prowadzących działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorstw społecznych) oraz nieprowadzących takiej aktywności. Metodologia badania - do osiągnięcia tak postawionego celu posłużono się analizą ANOVA oraz rangowania. Skorzystano również z metod realizujących zadania regresyjne, w tym: regresji krokowej, drzew interakcyjnych (C&RT), wzmacnianych drzew, MARSplines oraz sieci neuronowych. Wynik - skala działalności przedsiębiorstw społecznych (NGOs prowadzących komercyjną sprzedaż produktów i usług) jest statystycznie istotnie wyższa niż niezarobkujących. Przedsiębiorstwa społeczne wykazują także większe zaangażowanie w wykorzystaniu źródeł prywatnych. Głównym źródłem przychodów determinujących skalę działalności NGOs zarobkujących i niezarobkujących są fundusze europejskie. 144 Paweł Mikołajczak Oryginalność/wartość - artykuł może stanowić istotny wkład w międzynarodową dyskusję poświęconą efektom ekonomizacji organizacji non-profit rozumianej jako komercyjna sprzedaż produktów i usług. Uwidacznia się bowiem niewielka liczba opracowań opartych na badaniach empirycznych, ukazujących rzeczywisty wpływ źródeł przychodów na skalę działalności przedsiębiorstw społecznych. (abstrakt oryginalny)

The discussion on the possibilities of funding civil activity more and more often stresses the validity of efforts made by non-governmental organisations aiming at commercial activity: the commercial sale of goods and services. Such a way of gaining capital can be defined as the economisation of non-governmental organisations which classifies them in the sector of social enterprises. Growing needs, in broadly understood social domain, and changes in social policy, expressed, among other things, in reducing social aid spending, put pressure on developing commercial strategies by non-governmental organisations to gain funding essential for social mission fulfilment. Aside from human factor, it is financial capital which is a key factor to perform tasks attributed to NGOs. A commercial activity of social enterprises, as the source of capital contribution, involves activity and resources of various entities which support their social mission. In a traditional approach, social enterprises try to attract attention of private and institutional donators to finance their priorities. The financial and non-financial involvement of donators strongly influences the possibilities and a scale of performed activity. Another source of revenues of social enterprises are public sources gained from national and international funds. A vital role in that respect is played by the EU structural funds.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brandstetter, L., Lehner, O. M. (2014). Impact Investment Portfolios: Including Social Risks and Returns. Oxford, UK: ACRN, Oxford Publishing House.
 2. Çalışkan, K., Callon, M. (2009). Economization, part 1: Shifting Attention from the Economy towards Processes of Economization. Economy and Society, 38 (3), 369-398.
 3. Carmin, J. (2010). NGO Capacity and Environmental Governance in Central and Eastern Europe. Acta Politica, 45 (1-2), 183-202.
 4. Carroll, D.A., Stater, K.J. (2009). Revenue Diversification in Nonprofit Organizations: Does it Lead to Financial Stability? Journal of Public Administration Research and Theory, 19 (4), 947-966.
 5. Chang, C.F., Tuckman, H.P. (1994). Revenue Diversification among Nonprofits. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 5 (3), 273-290.
 6. Dart, R. (2004a). Being "Business-like" in a Nonprofit Organization: A Grounded and Inductive Typology. Non-profit and Voluntary Sector Quarterly, 33, 290-310.
 7. Dart, R. (2004b). The Legitimacy of Social Enterprise. Nonprofit Management & Leadership, 14, 411-424.
 8. Dees, J.G. (1998). Enterprising Nonprofits. Harvard Business Review, 76, 54-69.
 9. Edwards, M., Hulme, D. (1996). Too Close For Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations, World Development, 24 (6), 961-973.
 10. Eikenberry, A.M., Kluver, J.D. (2004). The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk? Public Administration Review, 64 (2), 132-140.
 11. Enjolras, B. (2002). The Commercialization of Voluntary Sport Organizations in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31 (3), 352-376.
 12. Froelich, K.A. (1999). Diversification of Revenue Strategies: Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28 (3), 246-268.
 13. Geobey, S., Weber, O. (2013). Lessons in Operationalizing Social Finance: The Case of Vancouver City Savings Credit Union. Journal of Sustainable Finance & Investment, 3 (2), 124-137.
 14. Gray, R., Bebbington, J., Collison, D. (2006). NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19 (3), 319-348.
 15. Greenlee, J., Trussel J. (2000). Estimating the Financial Vulnerability of Charitable Organizations. Nonprofit Management and Leadership, 11 (2), 199-210.
 16. Hager, M. (2001). Financial Vulnerability among Arts Organizations: A Test of the Tuckman-Chang Measures. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 30 (2), 376-392.
 17. http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/KondycjaNGO2015.pdf (20.03.2017).
 18. Keating, E., Fischer, M., Gordon, T., Greenlee, J. (2005). Assessing Financial Vulnerability in the Nonprofit Sector. Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University Working Paper.
 19. Kerlin, J.A., Pollak, T. (2006). Nonprofit Commercial Revenue: A Replacement for Declining Government Grants and Private Contributions? Paper presented at the Third Annual, United Kingdom.
 20. Kilby, P. (2006). Accountability for Empowerment: Dilemmas Facing Non-governmental Organizations. World Development, 34 (6), 951-963.
 21. King, S. (2006). Pink Ribbons, Inc.: Breast Cancer and the Politics of Philanthropy. London: Minneapolis University of Minnesota Press, Kingdom Social Enterprise Research Conference.
 22. Maier, F., Meyer, M., Steinbereithner, M. (2016). Nonprofit Organizations Becoming Business-Like a Systematic Review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45 (1), 64-86.
 23. Martens, K. (2002). Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13 (3), 271-285.
 24. Mikołajczak, P., Czternasty, W. (2015a). Social Enterprises versus Globalisation. Intercathedra, 31 (2), 43-52.
 25. Mikołajczak, P., Czternasty, W. (2015b). Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 420-432.
 26. O'Donohoe, N., Leijonhufvud, C., Saltuk, Y., Bugg-Levine, A., Brandenburg, M. (2010). Impact Investments: An Emerging Asset Class. London: Morgan Global Research.
 27. Salamon, L.M. (1987). Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-party Government: The Theory of Government-nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Journal of Voluntary Action & Research, 16, 29-49.
 28. Salamon, L.M. (1995). Partners in Public Service: Government -nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Baltimore: JHU Press.
 29. Salamon, L.M., Hems, L.C., Chinnock, K. (2000). The Non-profit Sector: For What and for Whom? Working Papers of the The Johns Hopkins Comparative Non-profit Sector Project, 37.
 30. Simpson, M., Cheney, G. (2007). Marketization, Participation, and Communication within New Zealand Retirement Villages: A Critical-rhetorical and Discursive Analysis. Discourse & Communication, 1, 191-222.
 31. Weber, O. (2012). Social Finance and Impact Investing. Retrived from: http://ssrn.com/abstract=2160403 (20.03.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu