BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopa Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw
Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 145-151, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Dług publiczny, Finanse publiczne, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Stopa procentowa, Rentowność przedsiębiorstwa, Efekt wypychania
Public debt, Public finance, Company indebtedness, Interest rate, Enterprise profitability, Crowding out effect
Note
JEL Classification: E4, E6, H5, H6
streszcz., summ.
Abstract
Cel - wskazanie zależności między finansowaniem podmiotów gospodarczych na różnym poziomie agregacji. Metodologia badania - w przyjętej metodzie badawczej kluczową rolę odgrywa zupełnie nowe podejście do czynników kształtujących poziom stopy procentowej, która jest zwornikiem pomiędzy finansowaniem długu publicznego i przedsiębiorstw. Wynik - efektem badań jest model interakcji między obydwiema płaszczyznami działalności gospodarczej. Oryginalność/wartość - ujęcie związków między finansowaniem długu publicznego a finansowaniem aktywów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication of the relationship between the financing of economic entities at different levels of aggregation. Design/methodology/approach - in the adopted research method, a completely new approach to the interest rate factors plays a key role, which is the keystone between the financing of public debt and enterprises. Findings - the effect of research is a model of interaction between the two levels of business activity. Originality/value - the relationship between the financing of public debt and the financing of an enterprise's assets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Acocella, N.(2002). Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. Warszawa: PWN.
  2. Blanchard, O. (2011). Makroekonomia. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Burda, M., Wyplosz, Ch. (2013), Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
  4. Jakubczyk, B., Lewandowska, J. (2014). Teorie struktury kapitału w literaturze światowej. Finanse i Prawo Finansowe, 1 (4), 65-81.
  5. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWN.
  6. Szopa, A. (2012). Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu