BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane instrumenty polityki dywidend w małych i średnich przedsiębiorstwach
Selected Dividend Policy Instruments in Small and Medium Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 173-182, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Polityka dywidend, Spółki, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Dividend policy, Companies, Small business
Note
JEL Classification: G35
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza polityki wypłat inwestorskich mniejszych spółek kapitałowych. Analizowane są podstawowe zalety i wady alternatywnych wobec klasycznej dywidendy form wypłat inwestorskich. Metodologia badania - analiza literaturowa. Wynik - podstawowymi, alternatywnymi wobec klasycznej dywidendy instrumentami polityki wypłat inwestorskich małych i średnich przedsiębiorstw są dywidenda specjalna oraz wykup akcji własnych. Oryginalność/wartość - artykuł ma charakter przeglądowy. Może być wykorzystany w badaniach szczegółowych oraz w zastosowaniach dydaktycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the paper describes the distribution policy of smaller companies in terms of analyzing the main advantages and disadvantages of the alternative - to classical dividends - forms of investor's payouts. The article focuses on these instruments for distributing financial resources from the company to its owners, which may be of greatest practical importance to smaller entities. Design/methodology - literary analysis. Findings - the basic alternative instrument to the classical dividend are (in case of small and medium sized enterprises) special dividends and share buyback. Originality/value - this is a review article. It can be used in farther, detailed research and also in didactic applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Correia da Silva, L., Goergen, M., Renneboog, L. (2004). Dividend Policy and Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press.
  2. De Angelo, H., De Angelo, L., Skinner, D.J. (2004). Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and the Consolidation of Earnings. Journal of Financial Economics, 72 (3).
  3. Eije von, H.J., Megginson, W.L. (2008). Dividend Policy and Share Repurchase in the European Union. Journal of Financial Economics, 89 (2).
  4. Lazonick, W. (2014). The Problem with Stock Buyback. Harvard Business Review, 9.
  5. Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Krytyka Polityczna.
  6. Uchman, J. (2015). Dywidendy w spółkach notowanych na New Connect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 101-110.
  7. Wagonner, J. (2015). Beware the Stock-Buybacks Craze. The Wall Street Journal, 19 czerwca.
  8. Zarębski, S. (2010). Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 588, Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 237-244.
  9. Zarębski, S. (2011). Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, "Mikrofirma-2011", Szczecin.
  10. Zarębski, S. (2015). Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu