BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatkowy kapitał amortyzacyjny
Tax Depreciation Capital
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 199-206, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Amortyzacja, Kapitał
Corporate income tax, Amortization, Capital
Note
JEL Classification: G30, H21, H25, K34
streszcz., summ.
Abstract
Cel - podkreślenie znaczenia podatkowego kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego, zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego kapitału amortyzacyjnego jako oszczędności na płatności podatku dochodowego. Oryginalność/wartość - wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu amortyzacji w kontekście istoty kapitału i podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the importance of tax depreciation capital in a corporate. Design/methodology/approach - methods of literature analysis and critical analysis of tax law, corporat income tax. Findings - presents the essence of tax depreciation capital as a tax savings on income tax payments. Originality/value - original presentation of the tax aspect of depreciation in the context of the essence of capital and income tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Overview of the Main Issues That Emerged an the First Meeting of the Subgroup on Tax Depreciation of Assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005.
 2. Dobija, M. (2002). Rachunkowość zarządcza i controling. Warszawa: PWN.
 3. Hendriksen, E.A., Breda van, F.M. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
 4. Iwin-Garzyńska, J. (2015). Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 623-632.
 5. Modzelewski, W. (red.) (2005). Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
 6. Owsiak, S. (2013). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Polskie Wyd. Naukowe. Pobrane z: http://www.pte.pl (15.01.2017).
 7. Preferencje podatkowe w Polsce (2010, 2011). Raport Ministerstwa Finansów. Załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa.
 8. Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group. CCCTB/WP/013, Brussels, 8.07.2005.
 9. Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888.
 11. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. t.j. Dz.U. 2013, poz. 330.
 12. Ustawa z 5.03.2009 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 69, poz. 587.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu