BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane instrumenty ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT
Selected Instruments of Reduction Fraud Tax in Value Added Tax
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 219-226, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Podatki, Oszustwa podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Taxes, Tax fraud, Value Added Tax (VAT)
Note
JEL Classification: H25, H26
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem rozważań jest wskazanie na instrumenty ograniczania luki podatkowej w podatku VAT. Metodologia badania - podstawą analizy są: literatura przedmiotu, akty prawne oraz dokumenty Ministerstwa Finansów, a także dane statystyczne. Wynik - porównanie czterech mechanizmów ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT stosowanych w Polsce. Oryginalność/wartość - wartością artykułu jest prezentacja aktualnych instrumentów ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the discussion is an indication of the instruments for reduction the tax gap in VAT tax. Design/methodology/approach - the basis of analysis is literature of the subject, legal acts and documents of the Ministry of Finance, as well as statistical data. Findings - comparison of the four mechanisms for reducing VAT fraud in Poland. Originality/value - the value of the article is the presentation of current instruments to curb VAT fraud. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Godusławski, B. (2017). Fiskus woli zapobiegać, niż ściągać. Puls Biznesu, 61 (4824), 4-5.
  2. Opinia nr 8/2015 Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z 20.08.2015 w sprawie Propozycji Zespołu ds. podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego dotyczących rozwiązań ograniczających możliwość popełniania oszustw VAT.
  3. Split payment (2015). Warszawa: PWC.
  4. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report (2016). Warsaw: European Comission.
  5. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.
  6. Ustawa z 9.03.2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dz.U. poz. 708.
  7. Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z 12.02.2013 w sprawie przyjęcia Strategii "Sprawne Państwo 2020".
  8. Załącznik nr 11 i 14 do ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535.
  9. Załącznik nr 13 do ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu