BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peretiatkowicz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
Tax Burden on Services Purchased from Foreign Entities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 227-236, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Obciążenia podatkowe, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Obszary problemowe
Tax burdens, Corporate income tax, Individual income tax, Problem areas
Note
JEL Classification: H22, H26, K34
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zasad rozliczania podatku u źródła od tak zwanych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych oraz ukazanie problemów polskich podatników z tym związanych. W artykule omówiono również przepisy dotyczące określenia kryteriów podlegania dochodu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które obowiązują od 2017 roku. Celem opracowania jest także wskazanie mankamentów konstrukcji podatku u źródła od usług niematerialnych i przedstawienie kierunków zmian w tym zakresie. Metodologia badania - studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza przepisów prawa. Wynik - wskazano konsekwencje podatkowe zmian oraz aktualne stanowisko organów podatkowych w zakresie obszarów problemowych dotyczących rozliczania podatku u źródła od usług niematerialnych. Oryginalność/wartość - artykuł prezentuje obszary problemowe związane z rozliczaniem podatku u źródła od nabywanych usług niematerialnych od podmiotów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - explanation of the tax implications of the services purchased from foreign entities in light of changes introduced on 1 January 2017. Design/methodology/approach - studies of literature, analysis of tax interpretation and legal acts. Findings - pointed out tax implications of the new changes introduced and the current position of the tax authorities in the areas of withholding tax settlement. Originality/value - this paper has cognitive value about current problems of polish taxpayers with regard to the settlement of withholding taxes on purchased services from foreign entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2014). PIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Małecki, P., Mazurkiewicz, M. (2014). CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Mariański, A., Jaszczak, D., Kuźniacki, B., Nowak, A., Wilk, M. (2014). CIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Panasiuk, A.M. (2013). Podmiot zobowiązania podatkowego - rezydencja podatkowa w wybranych krajach. W: A.M. Panasiuk, Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
  5. Świtała, F. (2015). Usługi świadczone przez nierezydentów a orzecznictwo sadowe w sprawach podatku dochodowego. Toruński Rocznik Podatkowy, 49-66.
  6. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032.
  7. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U.2017, poz. 1948.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu