BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników
Effective Tax Burden on Businesses With 'Small Taxpayer' Status in the Corporate Income Tax in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 251-260, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Podatek dochodowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stopa podatkowa
Income tax, Small business, Tax rate
Note
JEL Classification: H25, K34
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest ustalenie wysokości efektywnego przeciętnego obciążenia podatkowego w grupie przedsiębiorstw posiadających status tak zwanego małego podatnika w podatku dochodowym. Metodologia badania - w badaniu wykorzystano metodę ustalania efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego (effective average corporate tax rate - EATR) opartej na przepływach pieniężnych i rozumianej jako wielookresowa stopa podatku dochodowego. Wykorzystano przy tym dane empiryczne pochodzące z bazy Amadeus za lata 2012-2015. Zastosowana procedura pozwoliła na uwzględnienie zróżnicowania badanych podmiotów pod względem płynności finansowej, która jest istotnym parametrem w kontekście obowiązku zapłaty zobowiązań podatkowych. Obliczono statystyki opisowe oraz przeprowadzono nieparametryczny test zgodności między populacjami. Wynik - różnica między EATR spółek z dodatnimi i ujemnymi przepływami pieniężnymi jest statystycznie istotna. Mediana EATR u podatników z ujemnymi przepływami pokrywa się z nominalną stawką pdop wynoszącą 19%, zaś u podatników z dodatnimi przepływami wynosi ona 31%. Grupa przedsiębiorstw o ujemnej sumie cash flow charakteryzuje się większą zmiennością EATR. Wraz z przechodzeniem do kolejnych kwartyli EATR w przypadku firm z ujemnymi przepływami rośnie wolniej niż w przypadku spółek z dodatnim cash flow, co wskazywałoby na generalnie niższe obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników z ujemnymi przepływami. Oryginalność/wartość - badanie ma charakter empiryczny. Pozwala ono na ustalenie EATR małych podatników w Polsce. Jego wyniki mogą stanowić element dyskusji na temat obciążeń podatkowych przedsiębiorstw szczególnie istotny w kontekście rosnącego zainteresowania podatkowymi środkami wsparcia małych i średnich podmiotów w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to provide empirical evidence on the effective average tax burden (EATR) of small companies which have the status of 'small taxpayer' and as such are subject to some tax advantages in Poland. Design/methodology/approach - in the analysis, an EATR measure is used. It is based on corporate cash flows and it can be seen as a long term tax ratio. Empirical data on 6.775 corporations in Poland from the Amadeus database is used. It covers the period 2012-2015. The analysed companies are divided into two groups depending on their liquidity, which is an important financial feature in the context of tax duties. Some descriptive statistics as well as a nonparametric test are implemented. Findings - the difference between EATR of companies with positive and negative sum of periodical cash flows is statistically significant. The median EATR in the group of taxpayers with negative cash flows equals the nominal tax rate of 19%. The EATR is higher in the group of taxpayers with positive liquidity and it amounts to 31%. In the group of firms with negative cash flows, the EATR is characterized by stronger variation. The EATR is lower in subsequent quartiles, compared to firms with positive liquidity. This may indicate lower tax burden on small taxpayers with negative cash flows. Originality/value - the investigation provides empirical evidence on the EATR of companies with 'small taxpayer' status in Poland. It contributes to the discussion about corporate tax burden, which is especially important bearing in mind raising interest on tax incentives for SMEs within the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Egger, P., Loretz, S., Pfaffermayr, M., Winner, H. (2008). Firm-specific Forward-looking Effective Tax Rates. Oxford University Centre for Business Taxation, working paper 08/11.
 2. Finke, K., Heckemeyer, J., Reister, T., Spengel, C. (2013). Impact of Tax-Rate Cut cum Base-Broadering Reforms on Heterogeneous Firms: Learning from the German Tax Reform of 2008. Finanz Archiv, 69, 72-114.
 3. Finkenzeller, M., Spengel, C. (2004). Measuring the Effective Levels of Company Taxation in the New Member States: A Quantitative Analysis. European Commission working paper no. 7.
 4. Fullerton, D. (1984). Which Effective Tax Rate? National Tax Journal, 37 (1), 23-41.
 5. Gofin. Pobrane z: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,209596,jednorazowa-amortyzacja-w-2017-r.html (10.08.2017).
 6. GUS (2014). Pobrane z: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/ komunikat-w-sprawie-rentownosci-piecioletnich-obligacji-skarbowych-emitowanych-na-dzienpoprzedzajacy- dzien-30-czerwca-2014-r-,286,1.html (31.03.2017).
 7. GUS (2015). Pobrane z: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/ komunikat-w-sprawie-rentownosci-piecioletnich-obligacji-skarbowych-emitowanych-na-dzien-poprzedzajacy- dzien-30-czerwca-2015-r-,286,2.html (31.03.2017).
 8. Infor. Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/747307,Limit-jednorazowej-amortyzacji- -w-2017-r.html (31.03.2017).
 9. Leszczyłowska, A. (2015). Deductibility of Provisions under the CCCTB Proposal and Its Effects on Companies: The Case of Poland. European Financial and Accounting Journal, 10 (4), 19-31.
 10. Leszczyłowska, A. (2016). Provisions for Future Liabilities and Effective Corporate Income Tax Rate. Gospodarka Narodowa, 3 (283), 57-72.
 11. Nicodème, G. (2001). Computing Effective Corporate Tax Rates: Comparisons and Results. European Commission, Economic Paper no. 153.
 12. Oestreicher, A., Koch, R. (2008). Corporate Average Tax Rates under the CCCTB and Possible Methods for International Loss-offset. Georg-August Universität Göttingen, Working Paper No. 08-001, Göttingen.
 13. Reister, T., Spengel, C., Heckemeyer, J.H., Finke, K. (2008). ZEW Corporate Taxation Microsimulation Model (ZEW TaxCoMM). ZEW Discussion Paper No. 08-117, Mannheim.
 14. Sobiech, J. (2004). Opodatkowanie w strategiach finansowych przedsiębiorstw. W: A. Pomorska (red.), Polski system podatkowy. Założenia a praktyka (s. 375-381). Lublin: Wyd. UMCS.
 15. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888, z późn. zm.
 16. Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu