BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekunko-Mantiuk Iwona (Politechnika Białostocka)
Title
Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego
Forex as an Alternative for Capital Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 81-93, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Ryzyko, Rynek walutowy
Capital market, Financial instruments, Risk, Foreign Exchange (FX)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie istotnych z punktu widzenia inwestora cech rynku forex, wskazanie różnic inwestowania na rynku kapitałowym i rynku forex oraz porównanie profilu polskiego inwestora i tradera. Metodologia badania - niezbędne analizy i wnioskowania przeprowadzono na podstawie danych i informacji zaczerpniętych z literatury przedmiotu, publikacji i statystyk Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyników ogólnopolskiego badania inwestorów, raportów rynkowych, portali brokerów walutowych, własnych doświadczeń. Badanie przeprowadzono metodą desk research, wnioskowania dedukcyjnego i analizy statystycznej. Wynik - między inwestorem giełdowym a traderem występują istotne różnice. Największym problemem inwestycji na rynku forex determinującym stosunkowo niski odsetek osób zarabiających jest niewłaściwe zarządzanie wielkością straty oraz stosunkiem zysku do straty. W przeciwieństwie do rynku kapitałowego na rynku forex wybór instrumentu i moment wejścia mają mniejsze znaczenie niż odpowiednie sparametryzowanie i zarządzanie wskaźnikiem Z/S (zysk/strata). Oryginalność/wartość - macierz teoretycznej stopy zwrotu w zależności od współczynnika zysku do ryzyka, wielkości stop loss i skuteczności na rynku forex, która powinna być punktem wyjścia dla właściwego zarządzania strategią inwestycyjną. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of significant characteristics of forex market from investor's point of view, indication of differences between investing on the capital market and the forex market,as well as comparison between the profile of a Polish investor and trader. Design/methodology/approach - indispensable analyses and inferences were conducted based on data and information drawn from literature of the subject, publications and statistics of Polish Financial Supervision Authority and Warsaw Stock Exchange, results of Nationwide Investor Survey, market reports, currency brokers' portals, the present author's own experience. The research was conducted by means of desk research method, deductive inference and statistical analysis. Findings - there are significant differences between a stock market investor and a trader. The biggest problem connected with forex market investments, which determines a relatively low percentage of the earning persons, is improper management of the amount of loss as well as profit and loss ratio. In contrast with the capital market, on the forex market the choice of instrument and the moment of entering have less significance than proper management of profit/loss indicator. Originality/value - the matrix of theoretical rate of return depending on risk/reward ratio, stop loss amount and efficiency on the forex market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbey, B.S., Doukas, J.A. (2015). Do Individual Currency Traders Make Money? Journal of International Money and Finance, 56, 158-177.
 2. Armstrong, F. Investment Strategies for the 21st Century. Pobrane z: http://investorsolutions.com/media/books/ investment-strategies-for-the-21st-century/ (15.11.2014).
 3. Badanie Forex - CFD - Rynki Zagraniczne (2012). Pobrane z: Bankier.pl, https://forex-pdf.com/doc/41919-badanie- forex-cfd-rynki-zagraniczne-bankier-pl/?page=1 (30.04.2016).
 4. Bapi, M. (2014). State of the Retail Foreign Exchange Market. Citigroup Global Markets Inc., CityFX. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2301/Retail_FX.pdf?8b9766f1bbf56797757c4c2cb391f305 (15.03.216).
 5. Davison, Ch.J. (2016). Retail FX Trader: Survey Results. pobrane z: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsBy- Auth.cfm?per_id=2483469 (15.04.2017).
 6. Dziadkowiak, M. Ranking brokerów forex według wyników klientów - IV kwartał 2016. Pobrane z: http://www. bankier.pl/wiadomosc/Ranking-brokerow-forex-wedlug-wynikow-klientow-IV-kwartal-2016-7493141.html (30.01.2017).
 7. Forex Magnates (2013). Q3 2013 US Retail Forex Broker Profitability Report. Pobrane z: http://forexmagnates.com/ exclusive-q3-2013-us-retail-forex-broker-profitability-report-ib-1/#sthash.aYxzbGKR.dpuf (25.10.2014).
 8. Forex Magnates (2014). Q3 2014 US Retail Forex Broker Profitability Report. Pobrane z: http://forexmagnates. com/exclusive-interactivebrokers-customers-profitable-q3-2014-us-forex-profitability-report/ (25.10.2014).
 9. Forex Magnates (2015). Q4 2015 US Retail Forex Profitability Report Shows Improved Trading. Pobrane z: http:// www.financemagnates.com/forex/brokers/exclusive-q4-2015-us-retail-forex-profitability-report-shows-improved-trading/ (15.03.2016).
 10. Guide to Investment Strategy (2006). Economist Intelligence Unit, New York, Business Source Complete, EBSCOhost (12.10.2014).
 11. http://thomsonreuters.com/en/about-us/company-history.html (15.03.2016).
 12. Ide, M. Percent of Forex Traders Expect to Make a Profit, Only 30 Percent Do. Pobrane z: http://www.valuewalk. com/2015/01/retail-forex-traders/ (15.03.2016).
 13. KNF (2014). Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex. Pobrane z: https://www. knf.gov.pl/Images/KNF_forex_8_10_2014_tcm75-39268.pdf (15.10.2014).
 14. KNF (2017). Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex. Pobrane z: https:// www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_wyniki_klientow_forex_25_04_2017_tcm75-50301.pdf (25.04.2017).
 15. Martinez, J. (2012). 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex. Strategie osiągania zysku. Gliwice: Helion.
 16. NIK (2017). Informacja o wynikach kontroli: Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego (forex, kantorów internetowych i rynku walut wirtualnych). Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12996,vp,15405.pdf (15.04.2017).
 17. Piekunko-Mantiuk, I., Korsak, M. (2016). Strategie inwestycyjne na rynku forex - zasady konstruowania. Ekonomia i Zarządzanie, 4, 349-364.
 18. Q1 US Retail Traders Profitability Falls, Accounts on the Rise (2016). Pobrane z: http://www.financemagnates. com/forex/analysis/exclusive-q1-us-retail-traders-profitability-falls-accounts-on-the-rise/ (15.07.2016).
 19. Rodriguez, D. (2011). What is the Number One Mistake Forex Traders Make? Pobrane z: https://www.dailyfx. com/forex/education/trading_tips/daily_trading_lesson/2011/12/08/What_is_the_Number_One_Mistake_ Forex_Traders_Make.html (15.03.2016).
 20. SII (2010). Ogólnopolskie Badanie Inwestorów. Profil inwestora giełdowego w 2010 roku. Pobrane z: http://www. sii.org.pl/static/img/004235/RaportOBI2010m.pdf (15.03.2016).
 21. SII (2016). Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie. Wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów 2016. Pobrane z: http://www.sii.org.pl/10487/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2016.html (10.12.2016).
 22. Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global results (2014). Bank for International Settlements. Pobrane z: http://www.bis.org/publ/rpfxf13fxt.pdf (10.03.2016).
 23. Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2016: preliminary global results (2016). Bank for International Settlements. Pobrane z: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf (3.06.2016).
 24. Tygier, C. (1983). Basic Handbook of Foreign Exchange - A Guide to Foreign Exchange Dealing. London: Euromoney Publication Limited.
 25. Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 26. Zagregowane wyniki badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi. GPW. Pobrane z: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RI/2015_P2_Udzialy_20160222.pdf (3.09.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu