BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flak Olaf (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych
A Conception of a System of Organizational Terms
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 13-21, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Konceptualizacja, Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki
Conceptualisation, Management sciences, Methodology of science
Note
summ.
Abstract
Niniejszy referat jest kontynuacją rozważań dotyczących stworzenia układu wielkości organizacyjnych, zaprezentowanych w referacie autora Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań. Celem referatu jest zaprezentowanie założeń ontologicznych, modelu układu wielkości organizacyjnych, przykładowych wielkości organizacyjnych oraz planu dalszych działań, zmierzających do weryfikacji w sferze epistemologicznej oraz utylitarnej przyjętego układu wielkości organizacyjnych. Celem długofalowym takiego postępowania jest opracowanie metody naukowej w nauce o zarządzaniu. (fragment tekstu)

This paper is a second part on the field of the system of organizational terms. There is a detailed description based on philosophical background of the scientific methodology. The system has been defined in order to do wide research on correlations between the terms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 2. Dowgiałło Z. (red.), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin 1998.
 3. Flak O., Rola metod ilościowych w budowaniu narzędzi menedżerskich [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, "Zeszyty naukowe" 5a, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2007.
 4. Flak O., Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz 2007.
 5. Główczyk J., Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2000.
 6. Gruszecki J., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 8. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej...,PWN, Warszawa 1999.
 9. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 10. McInerny D. Q., Nauka logicznego myślenia, Wydawnictwo KDC, Warszawa 2005.
 11. Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1974.
 12. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1998.
 13. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 14. Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 15. Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 16. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 17. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Tom drugi L-P, PWN, Warszawa 1979.
 18. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu