BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Zbigniew (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Kartele - analiza przypadków
Cartels - Case Studies
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 32-41, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kartel, Koncentracja, Przedsiębiorstwo na rynku, Studium przypadku
Cartel, Concentration, Enterprise in the market, Case study
Note
summ.
Abstract
Nielegalne porozumienia przedsiębiorstw, dotyczące ustalania ceny, ograniczania produkcji lub podziału rynku zdarzają się w wielu branżach na całym świecie. Od wielu lat badacze starają się lepiej poznać tego typu alianse. Niestety nie jest to łatwe zadanie, gdyż porozumienia te są ze swej natury tajne, a w interesie członków nielegalnego porozumienia jest mówić jak najmniej o własnym kartelu. Artykuł ma na celu prześledzić historię badań nad kartelami, skupiających się na analizie przypadków i odpowiedzieć na pytanie, kiedy tego typu badania mogą być użyteczne. (fragment tekstu)

Case studies can provide us with a richer information set about cartel than cross-section studies of these illegal agreements. This article investigates some of case studies cartels. It presents a variety of facts on cartel stability, duration and profitability and tries to compare the findings of these studies with cross section results based on the literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asch P., Seneca J., Characteristics of Collusive Firms, "Journal of Industrial Economics" 1975.
 2. Baker W.E, Faulkner R.R., The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry, "American Sociological Review" 1993, 58, s. 837-60.
 3. Barbezat D., Structural Rigidity and the Severity of the German Depression: The AVI and the German Steel Cartels 1925-1932, "Explorations in Economic History" 1994, 31(4), s. 479-500.
 4. Cyert R., Kumar P., Williams J., Impact of Organizational Structure on Oligopolistic Pricing, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1955, 26, s.1-15.
 5. Dick A., When Are Cartel Stable Contracts?, "Journal of Law and Economics" 1966.
 6. Eckbo P., The Future of World Oil, Cambridge: Ballinger Publishing, 1976.
 7. Frass A., Greer D., Market Structure and Price Collusion: An Empirical Analysis, "Journal of Industrial Economics" 1977.
 8. Green E., Porter R., Noncooperative Collusion Under Imperfect Price Information, "Econometrica" 52(1)/1984, s. 87-100.
 9. Griffin J., Previous Cartel Experience: Any Lesson for OPEC?, Economic in Theory and Practise, Kluwer Academic Publishers, 1989, s.179- 206.
 10. Levenstein M, Suslow V., What Determines Cartel Success?, "Journal of Economic Literature" 44 s.1-55, Nashville, 2006.
 11. Levenstein M, Mass Production Conquers the Pool: Firm Organization and the Nature of Competition in the Nineteenth Century, "Journal of Economic History" 1995, 55 (3), s.575-611.
 12. Nussbaum H., International Cartels and Multinational Enterprises, Cambridge University Press, 1986.
 13. MacKie-Mason J.K., Pindyck R.S., Cartel Theory and Cartel Experience in Interational Minerals Markets, MIT Press, 1987, s.187-214.
 14. Posner R., A Statistical Study of Antitrust Enforcement, "Journal of Law and Economics" 1970.
 15. Rhemani R.S., Shapiro D., Słownik terminów ekonomii struktur przemysłowych, prawa antymonopolowego i polityki antymonopolowej, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 2002.
 16. Schmalensee R., Willig R.D., Handbook of Industrial Organization, Elsevier Science Publishers B.V., 1990.
 17. Spar D.L, The Cooperative Edge: The Internal Politics of International Cartels, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1994.
 18. Stigler G., A Theory of Oligopoly, "Journal of Political Economy" 1964.
 19. Tokarski Z., Przekrojowe badania karteli. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz 2007.
 20. http://europa.eu.int - strona Komisji Europejskiej.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu