BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Ocena stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa spedycyjnego
Estimation of Degree of Internationalization in the Forwarding Enterprise
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 42-55, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Struktura przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo spedycyjne, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Structure of company, Forwarding firm, Enterprise internationalization
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest opracowanie sposobu pomiaru stopnia internacjonalizacji struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa, a jednocześnie artykuł stanowi kolejny etap poprzednich prac autorki, poruszających problem internacjonalizacji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach spedycyjnych. (...) W niniejszym artykule wyodrębniono elementy struktury przedsiębiorstwa, które mogą podlegać procesowi internacjonalizacji. Opracowano zintegrowany wskaźnik internacjonalizacji struktury przedsiębiorstwa, za pomocą którego ocenić można poziom zinternacjonalizowania struktury przedsiębiorstwa. Opracowany wskaźnik wykorzystano do zbadania poziomu internacjonalizacji struktury przedsiębiorstwa spedycyjnego w latach 2005-2007. Przedstawiono również kierunki dalszych badań autorki. (fragment tekstu)

Internationalization of enterprises cannot be perceived only through the prism of firms activity on the international markets. Consequently, whole enterprise undergoes internationalization along with its assets, employees, clients, suppliers as well as destination markets. In order to measure the degree of internal internationalization of the enterprise, "Aggregate index of firm internationalization" should be used. Aggregate index of firm internationalization allows to measure the degree of internationalization taking into account all factors in the structure of enterprise. By using aggregate index of firm internationalization, analysis of degree of internationalization in the forwarding enterprise in the years of2005, 2006 and 2007, was carried out. This inquiry allowed to observe that the degree of internationalization in the structure of this firm can be measured as a high in the first of the above mentioned periods and middle in the last two ones, despite enterprise almost 100% activity on the international markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, praca zbiorowa pod red. Z Dach i A. Polloka, PTE, Kraków 2005.
  2. Jankowska J., Analiza procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa spedycyjnego Cargo Service sp. z o.o. [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, WSB, Nowy Sącz 2006.
  3. Jankowska J., Struktura sektora przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, WSB, Nowy Sącz 2007.
  4. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
  5. Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
  6. Penc J., Leksykon Biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
  7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej in. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  8. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu