BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wylon Dariusz (Szkoła Reklamy College of Art)
Title
Problemy interpretacyjne społecznej odpowiedzialności biznesu
Problems with Interpretation of Corporate Social Responsibility
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 56-64, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Marka, Wizerunek marki, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Competitive advantage, Brand, Brand image, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
summ.
Abstract
Wraz z postępującą globalizacją i ekspansją na coraz to nowe rynki, przedsiębiorstwa poszukują kolejnych czynników mogących zapewnić im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz budowanie swojego wizerunku. Komunikowanie w procesie ciągłych zmian związanych z sytuacją w burzliwym otoczeniu rynkowym powoduje konieczność stworzenia pewnej wartości dodanej, która podążać będzie za tradycyjnymi informacjami, dotyczącymi oferowanych produktów lub usług. Analizując przemiany następujące na rynkach można zaobserwować stopniowy zanik różnic pomiędzy poszczególnymi markami, przy jednoczesnym zwiększeniu się efektywności przekazu informacji oraz wzroście znaczenia przesłania, jakie niesie ze sobą dana marka. Oferowane produkty i usługi są coraz bardziej do siebie zbliżone, zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym. Z tych właśnie względów w niektórych segmentach rynku to właśnie marka, a nie produkt ma decydujące znaczenie dla konsumenta. (...) Budowanie pozytywnych skojarzeń, które mogą wpłynąć na pojmowanie marki przez konsumentów, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności oferowanych przez przedsiębiorstwo dóbr, może następować poprzez podjęcie działań określanych jako społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). (fragment tekstu)

In changing market environment it's hard to reach sustainable competitive advantage. But there is a way in which we can help our company and also do some good to an area it operates. Corporate social responsibility (CSR) can be defined as the duty of organizations to conduct their business in a manner that respects the rights of individuals and promotes human welfare. In most cases it allows a company to take responsibility for the well-being of the societies and environments in a manner that generates significant returns to its business. A tool which helps us in defining the corporate responsibility from companies' perspective is the virtue matrix. The aim of the article is to show some views onto the CSR and to describe its meaning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A., Joachimsthaler E., Brand Leadership, The Free Press, New York 2000.
 2. Adamus-Matuszyńska A., Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach [w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 3. Baron, D.P., 'Private politics, corporate social responsibility and integrated strategy', "Journal of Economics and Management Strategy" 10(1)/ 2001.
 4. Borremans T., Integrated (Marketing) Communication in Practice: Survey among Communication, Public Relations and Advertising Agen- ces in Belgium, Proceedings of the 3rd Annual Conference of the Global Institute for Corporate and Marketing Communications 1998, za: Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 5. Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responisbility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons", nr 34/ 1991, s. 39-48.
 6. Chernatony de L., Dall'Olmo Riley F.R., Expert's views about defining services brands and the principles of services branding, "Journal of Business Research", Vol. 46/ 1999.
 7. Davis, I., The biggest contract', "The Economist" 26 May 2005.
 8. Drucker P., Managing in time of great change., Truman Talley Books, New York 1995.
 9. Fill Ch., Marketing Communications.Context,Contents and Strategies, Prentice Hall, London 1999.
 10. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2007.
 11. Gustafson J., Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? [w:] Zarządzanie firmą część 1, WN PWN, Warszawa 2007.
 12. Hope E., Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, WN PWN, Warszawa 2006.
 13. Kotier Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 14. Manakkalathil J., Rudolf E., Corporate Social Responsibility in a Globalizing Market, SAM "Advanced Management Journal" Volume: 60. Issue: 1, 1995.
 15. Martin R.L., Macierz prawości: Obliczanie korzyści płynących ze społecznie odpowiedzialnego postępowania[w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Wydawnictwo Hellion 2007.
 16. McDonald M., Marketing Plan, Butterworth-Heinemann, Oxford 1995.
 17. Mohr, L. A., Corporate Social Responisbility: Competitive Disadvantage or Advantage?, American Marketing Association, Chicago 1996.
 18. Petkus, E., Jr., Woodruff R. B., A Model of the Socially Responsible Decision-Making Process in Marketing: Linking Decision Makers and Stakeholders, American Marketing Association, Chicago 1992.
 19. Pohle G., Hittner J., Attaining sustainable growth through corporate social responsibility, IBM Institute for Business Value Study,12 lutego 2008.
 20. Porter M. E., Kramer M. R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Wydawnictwo Hellion 2007.
 21. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC 1998.
 22. Tyszkiewicz A., Corporate Social Responsibility - wybór czy konieczność [w:] Sztuka public relations. Z doświadczenia polskich praktyków, Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu