BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sauer Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przejawy wpływu otoczenia zewnętrznego na działania małego przedsiębiorstwa na przykładzie P.P.H. Marle sp. z o.o.
Symptoms of Influence of Environment on Small Company's Performance on the Example of P.P.H. Marle sp. z o.o.
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 75-83, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Otoczenie biznesu, Przedsiębiorstwo na rynku, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Business environment, Enterprise in the market, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Company
P.P.H. Marle sp. z o.o.
P.P.H. Marle sp. z o.o.
Abstract
Rzeczywistość zmienia się nieustająco, ciągle, coraz szybciej i coraz głębiej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci tempo zmian uległo znacznemu przyspieszeniu, a czynnikami przyspieszającymi procesy zmian są nowe technologie, nowe rynki i preferencje konsumentów, naciski polityczne i presja państwa oraz oczekiwania społeczne. Szczególnie przedsiębiorstwa walczące o utrzymanie się na rynku, o zainteresowanie klienta, czy też konsumenta - muszą podążać za oczekiwaniem rynku - być coraz bardziej elastyczne, szybkie, przyjazne, rozpoznawalne, dostępne. Muszą więc dokonywać zmian zgodnie ze zmianami dokonującymi się na rynku - globalnym, lokalnym, technologicznym, kulturowym, politycznym. Współczesne otoczenie uważa się za burzliwe, turbulentne, bardzo stresujące, wymagające, a nawet wrogie. Cechują je: wzrastająca niepewność, brak stabilności i wysoki poziom ryzyka. (...) Przedstawiony przykład zmian otoczenia i historii firmy MARLE w latach 1990-2007, zajmującej się produkcją odzieży zawodowej, pokazuje właśnie stale pojawiające się nowe uwarunkowania, problemy i zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, będące przejawem tego, co dzieje się w jego otoczeniu. (fragment tekstu)

Article present an example of symptoms of adaptation of small enterprise to the changes occuring in its environment between 1990 and 2007. Executed analysis shows that even small company must introduce changes related to organization, communication, management, techniques and technologies connected to designing of production and production process, methods of work and also capital arrangements to stay on the market and to compete with other companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baran M., Strategie restrukturyzacyjne w sferze produkcji przemysłowej, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
  2. Borzym K., Rola mechanizmu rynkowego w umacnianiu kursu waluty narodowej, "Materiały i studia", zeszyt nr 82, Narodowy Bank Polski Departament Analiz i Badań, Warszawa 1998.
  3. Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006.
  4. Gabryelczyk R., Reengineering. Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
  5. Kędzior Z., Kieżel E., Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa 2002
  6. Kotyński J., Globalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa 2005.
  7. Krupski R. (red), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
  8. Jaworska M., Próba syntezy i oceny realizacji procesów restrukturyzacji polskiego przemysłu w latach 1989 - 1999, Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w okresie transformacji systemowej, Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  9. Prysiński Ł., Polski przemysł włókienniczy wobec ekspansji Chin, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw", 1/2006.
  10. http:www.money.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu