BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wydatki bezpośrednie vs tax expenditures w realizacji zadań polityki fiskalnej
Direct Expenditures vs Tax Expenditures in Fiscal Policy
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 381-388, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Polityka fiskalna, Instrumenty polityki pieniężnej
Fiscal policy, Monetary policy instruments
Note
JEL Classification: H20; H22; H53
summ., streszcz.
Abstract
W realizacji polityki fiskalnej wykorzystywane jest szerokie instrumentarium narzędzi władzy publicznej. Oprócz bezpośrednich wydatków budżetowych w osiąganiu celów tej polityki stosowane są konstrukcje określane mianem tax expenditures. Instrumenty te wykazują wiele podobieństw między sobą, dlatego często uznawane są za substytucyjne. Jednak ze względu na swoją specyfikę TEs wydają się być mniej transparentne i często pozostają poza kontrolą społeczną. Z tgo powodu w realizacji zasady transparentności polityki fiskalnej wydaje się być konieczne bieżące porównywanie stosowanych instrumentów wraz z bieżącą ich kontrolą. (abstrakt oryginalny)

In the implementation of fiscal policy, public authority used many kinds of fiscal instruments. Except direct expenditures in achieving the policy objectives, many countries use tax preferences, tax reliefs which are called tax expenditures. Those instruments seem to be very similar, so they are often considered to be substitutes. However, because of their specificity, TEs seem to be less transparent and often beyond social control. Therefore, in implementing the principle of transparency of fiscal policy, it seems necessary to compare current instruments with their current control.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burman L.E., Phaup M., Tax Expenditures, The Size and Efficiency of Government, and Implications for Budget reform, NBER Working Paper Series, Working Paper 17268, Cambridge, MA, 2011.
 2. Dziemianowicz R. (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu.pl, Warszawa 2015.
 3. IBP, Guide to Transparency in Public Finances Looking Beyond the Core Budget. 2 Tax Expenditures, The Open Budget Initiative, Washington, D.C., www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget [dostęp: 10.09.2017].
 4. James S., Nobes C., The Economics of Taxation, Prentice Hall Europe, 1987.
 5. Jul A.M., Off-Budget Operations, Inter-American Development Bank: IDB, Santiago 2006.
 6. Klein E., Wonkbook: Tax spending vs. government spending, "The Washington Post" 2012.
 7. Kleinbard E., Tax Expenditure Framework Legislation, "National Tax Journal" 2010, Vol. 63(2), DOI: https://doi.org/10.17310/ntj.2010.2.09.
 8. Kopits G., Craig J., Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper 158. Washington D.C., 1998.
 9. Kraan D.J., Off-budget and Tax Expenditures, "OECD Journal on Budgeting" 2004, Vol. 4(1).
 10. OECD, OECD Best Practices for Budget Transparency, Paris 2002, www.oecd.org/gov/budgeting/Best Practices Budget Transparency - complete with cover page.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 11. OECD, Tax Expenditures in OECD Countries, Paris 2010.
 12. Partnership for Sustainable Global Growth, Interim Committee Declaration, Washington, D.C. September 29, 1996.
 13. Promoting Open Budgets, http://wbi.worldbank.org/boost/tools-resources/open-budgets [dostęp: 10.09.2017].
 14. Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs), www.imf.org/external/np/rosc/rosc.aspx [dostęp: 10.09.2017].
 15. Tax Expenditures Statement 2012, Commonwealth of Australia, 2013.
 16. World Bank, Module 7: Fiscal Transparency, http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/285741-1326399585993/ModuleFiscalTransparency.pdf [dostęp: 09.10.2017].
 17. Wyszkowski A., Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 9.
 18. Wyszkowski A., Pomiar i metody szacowania tax expenditures, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu.pl, Warszawa 2015.
 19. Villela L., Lemgruber A., Jorratt M., Tax Expenditure Budgets. Concepts and Challenges for Implementation, IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-131, 2010.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.381
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu