BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieś-Srokosz Paulina (Jan Długosz University, Częstochowa)
Title
The Transformation of Administrative Law Through Legal Transfers: the Case of Government Agencies in Post-1989 Poland
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2016, vol. 6, nr 2, s. 151-162, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Prawo administracyjne, Administracja publiczna
Administrative law, Public administration
Note
summ.
Abstract
The transformations of the Polish legal system after 1989, in particular administrative law, were dictated by external and internal changes. The Polish legislator, in making changes in the legal order, tried to respond to the growing needs of society. In some cases, he has made use of ready-made legal solutions of foreign legal systems. In this case, we talk about government agencies that have been transplanted from the German legal system.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bach T., Jann W., Structure and governance of agencies in Germany: A lot of continuity and little change in PG Roness, H Saetren (eds), Change and continuity in public sector organizations (Bergen 2009).
 2. Bach T., Jann W., Animals in the administrative zoo: organizational change and Agency autonomy in Germany' (2010) 3 International Review of Administrative Sciences.
 3. Bach T., 'Policy and management autonomy of federal agencies in Germany' in P. Leagreid, K. Verhoest (eds), Governance of Public Sector Organizations-Proliferation, Autonomy and Performance (Hampshire 2010).
 4. Bieś-Srokosz P., 'Public administration entities vs. specific (untypical) entities in Polish administrative law system' (2014) 14/1 International and Comparative Law Review.
 5. Bieś-Srokosz P., 'Tworzenie agencji rządowych- odpowiedź ustawodawcy na potrzeby społeczeństwa' in M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (eds), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych (Wrocław 2015).
 6. Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe (Warszawa 1984).
 7. Chamon M., 'EU agencies: does the "Meroni" doctrine make sense?' (2010) 17/3 Maastricht Journal of European and Comparative Law.
 8. Communication from the Commission, The operating framework for the European Regulatory Agencies, COM 2002 (No. 718).
 9. Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawnoadministracyjnych (Warszawa 1974).
 10. Döhler M., Die politische Steuerung der Verwaltung, "Staatslehre und politische Verwaltung" (Baden-Baden 2007).
 11. Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the European regulatory agencies, COM 2005 (No 59).
 12. Griller S., Orator A., 'Everything under control? The way forward for European agencies in the footsteps of the Meroni Doctrine' (2010) 35 European Law Review.
 13. Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej (Warszawa 2011).
 14. Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., 'Nietypowe podmioty administrujące-kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych' in Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego (Toruń 2005).
 15. Miemiec M., 'Prewencja i weryfikacja w ramach nadzoru i kierownictwa w ujęciu tradycyjnym' in C. Kociński (ed), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji (Wrocław 2006).
 16. Miller J., 'A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process' (2003) 51 American Journal of Comparative Law.
 17. Rybicki Z., System rad narodowych w PRL (Warszawa 1971).
 18. Supernat J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane (Wrocław 2013).
 19. Szydłowski Z., Nadzór w systemie rad narodowych w układzie pionowym (Bydgoszcz 1970).
 20. Watson A., Legal Transplants. An Approach to Comparative Law (Athens 1993).
 21. Wojczyńska A., 'Zasady i system zarządzania środkami strukturalnymi przeznaczonymi na rozwój regionalny' (2007) 1 Edukacja Prawnicza.
 22. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94/65 28.3.2014).
 23. Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (OJ L 94/243 28.3.20140.
 24. The Constitution of the Federal Republic of Germany of 29 July 2009 (BGBl. I S. 2248).
 25. Act of 10 July 2015 on Military Property Agency (Journal of Laws of 2015, item 1322).
 26. http://orka.seim.gov.pl/Zapisy7.nsl7wgskrnr/OBN-128 (Bulletin No. 4731/VII). http://orka.seim.gov.pl/Reiestrd.nsl7wgdruku/1700/$file/1700.pdf (Druk Sejmowy No. 1700).
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu