BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kafel Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych
The Use of the Strategic Scorecard in Ono-Profit Organiztions
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 167-180, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Organizacje pozarządowe, Zarządzanie strategiczne
Balanced Scorecard (BSC), Non-governmental organisation, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Wiele polskich organizacji pozarządowych znajduje się dopiero w początkowym stadium rozwoju. Dynamiczne zmiany w otoczeniu oraz specyfika zarządzania organizacjami pozarządowymi powodują, że wielu zaangażowanym i zapracowanym menedżerom brak jest czasu na: określanie celu działania, opracowywanie programu działania, organizowanie i prowadzenie zebrań, zbieranie funduszy, organizowanie pracy zarządu, przygotowywanie budżetu, prowadzenie rachunkowości, planowanie długofalowe, opracowanie strategii rozwoju i ocenę wyników pracy. Zdarza się również tak, że organizacje pozarządowe nie poświęcają zbyt wiele czasu i środków na tematy organizacyjne z obawy przed nadmiernym rozrostem struktur urzędniczych i odwróceniem uwagi od realizacji swych podstawowych zadań. Rosnąca, ale wciąż niewystarczająca, liczba krajowych i regionalnych ośrodków informacyjnych, baz danych, sieci komputerowych czy publikacji dotyczących zarządzania strategicznego organizacjami pozarządowymi stanowi tutaj dodatkowe utrudnienie. Nie mając pojęcia o istnieniu organizacji stanowiących sobie podobne cele często powiela się ich wysiłki. Uniemożliwia to także planowanie, koordynację działań i realizację wspólnych przedsięwzięć. Utrudnia to również dostęp do informacji z zagranicy na temat pomocy finansowej oraz udział w różnych programach wymiany i programach szkoleniowych. Odpowiedzią organizacji gospodarczych na dynamiczne zmiany w otoczeniu było między innymi stworzenie koncepcji zarządzania strategicznego. Mimo że organizacjami pozarządowymi zarządza się raczej w znaczeniu krótkoterminowym niż strategicznym, to w świetle zmieniających się warunków otoczenia konieczne jest zainteresowanie się analizą i weryfikacją ich roli czy misji w celu dostosowania się organizacji pozarządowych do wspomnianych zmian, co będzie przejawem ich strategicznego myślenia. Potrzebują one nowych narzędzi zarządzania, które pozwolą im osiągnąć cele strategiczne. Do tych narzędzi należy z pewnością szereg metod i technik wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym, między innymi strategiczna karta wyników [Balanced Scorecard (BSC)]. (fragment tekstu)

The main goal of the paper was to outline the problem of strategy formulation, implementation, and control in non-governmental organisations. In the first part of article the factors strengthening importance of non-governmental organisations in polish economy were presented. Further on the authors described the specificity of strategic management in non-governmental organisations. In the next part of article the Balanced Scorecard adaptation to nongovernmental organisations was show. At the end of the paper an example of Balanced Scorecard implementation in selected foundation was presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P., Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs, Warszawa 1995.
  2. Filantropia zaczyna się w pracy,"Gazeta Wyborcza. Dodatek Praca" 17 lipca 2000.
  3. Higgins J.M., Vincze J.W., Strategic management and organizational policy, Dryden Press, 1986.
  4. Hudson M., Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1997.
  5. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, AE Wrocław, Wrocław 1997.
  6. Kaplan R.S., Norton D P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
  7. Kaplan R.S., Norton D.P., The strategy - focused organization. How balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Press Boston, 2001a.
  8. Lynas G.M., Ritchie K., Corporate planning: an empirical study of UK Charitable organizations, "International Review of Strategic Management", 1995 nr 5.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu