BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciepielowska-Sroka Małgorzata (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Wpływ kosztu kapitału na wartość przedsiębiorstwa
The Influence of the Cost of Capital on the Company Value
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 266-273, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Struktura kapitału
Enterprise value, Capital cost, Capital structure
Note
summ.
Abstract
Koszt kapitału to parametr odgrywający znaczącą rolę w decyzjach związanych z pomnażaniem wartości posiadanych zasobów. Stanowi on ważne kryterium decyzyjne w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym. Zarządzanie kapitałem jest nieodłącznie związane z realizacją zasadniczych celów jakimi są: pozyskanie kapitału do finansowania przedsięwzięć rozwojowych oraz dążenie do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa[1]. Celem artykułu jest przedstawienie kosztu kapitału jako istotnego elementu sterowania przedsiębiorstwem, który bezpośrednio wpływa na jego wartość. (fragment tekstu)

The article discusses the meaning of the cost of capital in the process of the company value creating. Capital structure and cost of capital are one of the key company affecting current economic results of enterprise and profitability of its development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson R.C., Byers S.S., Groth J.C., The cost of capital for project: conceptual and practical issues, "Management Decision" 2000, nr 38/6.
 2. Biddle G. C., Bowem R.M., Walace J.S., Economic Value added: Some Empirical EV Adence, "Managerial Finance" nr 11/1998.
 3. Brealey R.A,. Myers S.C, Principles of Corporate Finance, McGraw- Hill, New York 1996.
 4. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE , Warszawa 2005.
 5. Fernandez P., Optimal Capital Structure: Problems with the Harvars and Damodaran Approaches, Working Paper, January 2000.
 6. Groth J.C., Anderson R.C., The cost of Capital: Perspectives for Manages, "Management Decision" 1997, nr 35/7.
 7. Jerzemowska M., praca zbior., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 8. Jaki A., Wycena przedsiębiorstw. Przesłanki. Procedury. Metody, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004.
 9. Johnson H, Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy, wyd. LIBER, Warszawa 2000.
 10. Kardryś M., Czynniki wzrostu wartości, "Prawo Przedsiębiorcy" 27- 28/2001.
 11. Kardryś M., Cechy optymalnej struktury kapitału, "Prawo przedsiębiorcy" 24/2004.
 12. Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2002.
 13. Pederson G.D., M. Kowalewski, Zarządzanie finansowe, wyd. ART, Olsztyn 1998.
 14. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu