BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotulski Mariusz (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Dzwony kościelne jako źródło hałasu
Church Bells as a Source of Noise
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 48-57
Keyword
Hałas, Monitoring hałasu, Standardy UE
Noise, Noise monitoring, EU standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Hałas jest obecnie jedną z podstawowych uciążliwości występujących w środowisku naturalnym i oddziałuje on na większą liczbę ludzi niż inne zanieczyszczenia. Wynika to z jego powszechności w środowisku, w którym żyjemy. Różnorodne dźwięki dosłownie nas otaczają. Towarzyszą nam w zasadzie w każdym miejscu i w każdym czasie. Część z nich generujemy sami bądź świadomie się na nie godzimy (słuchając np. muzyki). Inne są wytwarzane bez naszej woli i oddziałują na nas bez naszej zgody. Co więcej, natężenie hałasu w środowisku stale rośnie. Paradoksalnie związane jest to z postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym, intensyfikacją zabudowy oraz rozbudową infrastruktury technicznej. Nie budzi także wątpliwości negatywny wpływ hałasu na człowieka i to nie tylko na jego słuch (wpływ bezpośredni), ale także na inne aspekty jego zdrowia i ogólnej kondycji (wpływ pośredni). Nadmierny hałas, zwłaszcza oddziałujący w sposób długotrwały, ma duży wpływ na zmniejszoną wydajność pracy, powoduje rozdrażnienie, nadpobudliwość, utrudnia wypoczynek i koncentrację. Stałe oddziaływanie hałasu wpływa na cały organizm - na narząd słuchu, system nerwowy, powoduje zaburzenia snu, trawienia, zmiany akcji serca, ciśnienia krwi oraz rytmu oddychania. Coraz częściej jednym ze źródeł hałasu, postrzeganym jako uciążliwe, są dzwony kościelne. (abstrakt oryginalny)

The sound of church bells is strongly embedded in the cultural context in connection with the functioning of places of worship. Therefore, it is usually not perceived as being onerous. However, in specific cases (verified objective measurement of the sound level and not the subjective feeling of the declarant), the respective provisions on environmental protection will apply. In the light of the applicable regulations, it is not therefore possible to rule out the impact of church bells on the environment in abstracto by a breach of the applicable permissible noise levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. J. Jerzmański [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014, s. 331.
  2. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016, s. 307.
  3. P. Marczak, Zagrożenie hałasem. Wybrane zagadnienia, Opracowanie tematyczne OT-612, Kancelaria Senatu, Warszawa 2012, s. 5.
  4. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1989, s. 914.
  5. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S.Dubisz, Warszawa 2006, s. 275.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu