BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borszowski Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 kwietnia 2017 r. (II FSK 630/15) : trwałe związanie budynku z gruntem : glosa (aprobująca)
Ruling of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 6 April 2017 (II FSK 630/15), Approving Commentary (Permanent Attachment of a Building to the Ground)
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 85-90
Keyword
Podatek od nieruchomości, Podatki i opłaty lokalne, Regulacje prawne
Property tax, Tax and local charges, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Należy przyjąć, że użyte w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane określenie "trwale związany z gruntem" nie powinno być rozumiane w znaczeniu, o którym mowa w art. 47 § 2 i 3 k.c. w zw. z art. 48 ustawy - Kodeks cywilny, lecz w znaczeniu językowym. (abstrakt oryginalny)

The commentary addresses one of the important issues in the structure of property tax. This is about the extent to which the permanent attachment of a building to the ground is understood within the framework of the legal definition of a building in the Act on Local Taxes and Charges. The author agrees with the view adopted by the Supreme Administrative Court in the ruling in question and highlights some of the issues that should be taken into account when applying this regulation, both for the doctrine and tax practice, as well as in deliberations on legal definitions, and the use of vague expressions in them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. P. Borszowski, Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym: zagadnienia wyjściowe, "Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Ûridičnij Zbìrnik" 2016/7, s. 219, 229.
  2. P. Borszowski, Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Warszawa 2017, s. 33.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu