BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Masłoń-Oracz Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu
Agriculture and Tourism in Socio-economic Development in Mauritius
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 145-153, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rolnictwo, Turystyka, Rozwój społeczno-gospodarczy
Agriculture, Tourism, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Mauritius
Mauritius
Abstract
Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań geograficznych, udało się przyspieszenie (w ostatnich 20-30 latach) procesu rozwoju społeczno-ekonomicznego. To stało sie podstawą i wstępem do zainicjowania badań tej afrykańskiej - wyspiarskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Africa is viewed as the next business frontier worldwide. In the last decade, we have been witnessing increased investment operations in Africa by US, Chinese, Japanese and European companies. The restrictions of African agricultural production and tourism as a prosperous industry are possible to overcome. The future prospects are favorable. The economy of Mauritius is based on sugar, tourism, textiles and apparel, and financial services, and is rapidly expanding into fish processing, ICT, hospitality and property development. The aim of this paper examines the environment for developing agro and tourism business in Mauritius, which in turn strengthens the private sector. It also identifies opportunities that can stimulate the countries' broader reform efforts with the ultimate goal of poverty reduction. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. African Development Bank. (2016). Feed Africa. Strategy for Agricultural Transformation in Africa. Abidjan: African Development Bank
 2. Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo ALBIS.
 3. Bank Światowy (2017). Pobrane 15 kwietnia 2017 r. z: http://data.worldbank.org.
 4. Digest of International Travel and Tourism Statistics (2011, 2016). Port Louis: Ministry of Finance and Economic Development, Mauritius.
 5. FAO Statistical Pocketbook. (2015). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 6. Garbicz, M. (2012). Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 7. Giezgała, J. (1969, 1977). Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Godwin, P. (2001). Rezerwat bez granic. National Geographic, 11.
 8. Human Development Report (2016). UNDP.
 9. Informator Ekonomiczny MSZ (2017). Pobrane 15 września 2017 r. z: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/afryka/mauriutius/.
 10. Jasiński, M. (2006). Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 92-102.
 11. Jasiński, M. (2008). Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych. W: S. Wodejko (red.) Zrównoważony rozwój turystyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 12. Jasiński, M. (2017). Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace WNEIZ US, 49/2, 317-333.
 13. Jędrusik, M. (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Kachniewska, M., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.) Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Przewodnik Travel Planet (2017). Pobrano 15 września 2017 r. z: http://www.travelplanet.pl/przewodnik/ mauritius/gospodarka.html.
 17. UNCTAD. (2010). In-depth evaluation of UNCTAD's technical cooperation activities dedicated to least developed countries, landlocked developing countries, small island developing states and other structurally weak, vulnerable and small economies.
 18. Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Wodejko, S. (1989). Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Warszawa: SGPiS, Monografie i Opracowania, nr 288.
 20. Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu