BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczak Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy), Rembisz Włodzimierz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
Title
Występowanie efektu Kinga na wybranych rynkach rolnych w Polsce
Occurrence of King Effect on Selected Agricultural Markets in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 217-225, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rynek rolny, Przychody, Podaż
Agricultural markets, Revenue, Supply
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Efekt Kinga znany jest w literaturze naukowej już od początków XVIII wieku lecz do tej pory został on zbadany jedynie przez kilku ekonomistów. Ogólne omówienie zagadnienia w niniejszym artykule może być zalążkiem znacznie szerszych i bardziej szczegółowych badań zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. Wpierw przedstawiono przyjęte założenia oraz omówiono wcześniejsze prace dotyczące efektu Kinga by na koniec zweryfikować czy na sześciu rynkach w Polsce występuje efektu Kinga. Wykorzystane dane zostały pobrane z bazy danych GUS, które ewentualnie zostały uzupełnione danymi z Eurostatu. (abstrakt oryginalny)

King's effect has been known in scientific literature since the beginning of the 18th century but until now has only been studied by several economists. The general discussion of the issue in this article may be the foundation of much broader and more detailed research both from theoretical and practical perspectives. Firstly, we have adopted the assumptions and discussed previous work on the King effect to finally verify whether the six markets in Poland have the King effect. The data used were taken from the GUS database, possibly supplemented by data from Eurostat. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski, B., Majchrzak, A. (2015). Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce - ujęcie makroekonomiczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(2), 26-31.
 2. Endres, A.M. (1987). The King-Davenant 'Law' in Classical Economics, History of Political Economy.
 3. Finklestein, A.L. (1949). Harmony and Balance: An Intellectual History of Seventeenth-Century English Economic Thoughts, The University of Michigan Press.
 4. Henderson, J.P. (1996). Early Matemathical Economics: William Whewell and the British Case, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 5. Rembisz, W. (2013). Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 6. Segura, J., Rodriguez, C. (2004). An Eponymous Dictionary of Economics, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts.
 7. Smith, V.E. (1951). The classicists' use of 'demand. Journal of Political Economy, 59(3), 242-257.
 8. Stewart, D. (1854). The collected works of Dugald Stewart. vols. 3, 8, 9, Edynburg.
 9. Stigler, S.M. (1999). Statistics on the Table: The History of Statistical Concepts and Methods, Harvard University Press, Londyn, 80-86.
 10. Stone, R. (1997). Some British Empricist in the Social Sciences 1650-1900, Cambridge University Press.
 11. Whewell, W. (1830). Mathematical exposition of some doctrines of political economy, Nowy York.
 12. Wicksteed, P.H. (1889). Theory of Political Economy, Oxford University Press, Oxford, 293-314.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.68
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu