BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Outsourcing w ochronie zdrowia
Outsourcing in Polish Health Care System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (2), 2005, nr 1059, s. 401-406, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Outsourcing
Health care protection, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Czasopismo "The Harvard Business Review" uznało outsourcing za jedną z najważniejszych koncepcji zarządzania, jaka rozwinęła się w ciągu ostatnich 75 lat. Metoda ta może być z powodzeniem stosowana w ochronie zdrowia. Outsorcing sprawdza się szczególnie jako element procesu restrukturyzacyjnego zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki zastosowaniu tej koncepcji zakład może obniżyć koszty, skoncentrować się na działalności podstawowej, poprawić jakość świadczonych usług oraz zmniejszyć zatrudnienie. Oczywiście outsourcing nie stanowi kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów zakładu opieki zdrowotnej, jednak jego zastosowanie może przynieść jednostce wymierne korzyści w aspekcie finansowym i jakościowym. (fragment tekstu)

This article explains the role of outsourcing in Polish hospitals. Outsourcing is when a hospital purchases a product or process from an outside supplier rather than producing in house. There are few reasons to use outsourcing in health care:
• reduce costs and staff,
• increase productivity and throughput by focusing on core products.
Outsorcing should be a part of the restructuralisation of Polish hospitals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gay Ch.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  2. Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, red. M. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
  3. Krajewska A.M., Outsourcing w placówkach medycznych, artykuł ze strony www.emedyk.pl/artykul.
  4. Opolski K., Dykowaska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2003.
  5. Trocki M., Outsourcing - metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
  6. Zieliński J., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu