BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauka Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania rynku pieniężnego
Conditions of Efficient Functioning of Money Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 13-20, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek pieniężny
Money market
Note
summ.
Abstract
Proces integracji rynków finansowych ciągle jeszcze się nie zakończył, jednak już teraz wyraźne staje się ograniczenie znaczenia instytucji takich jak banki centralne. Rosnące w siłę organizacje globalne zaczynają coraz mocniej wykorzystywać możliwość szybkiego przesuwania kapitałów z jednego rynku lokalnego na drugi, a w następstwie takich decyzji wywoływane zostają lawiny reakcji mniejszych inwestorów. Mimo rosnącej płynności pozostałych segmentów rynku finansowego rynek pieniężny zawsze pozostanie miejscem, gdzie przy relatywnie niewielkim ryzyku będzie można stosunkowo szybko pozyskać środki na uzupełnienie niedoborów płynności lub zainwestować nadwyżki. I nawet mimo wysokiej zmienności stóp procentowych na "krótkim końcu" krzywej dochodowości, wynikającej z dużej nerwowości uczestników gry rynkowej i ich nadreaktywności, rynek ten będzie zawsze wybierany w sytuacji dużej niepewności co do rozwoju zdarzeń w przyszłości. Wówczas maksymalizowanie stóp zwrotu będzie tracić na znaczeniu na korzyść zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych środków finansowych. (fragment tekstu)

Money market as an essential component of the financial system consists of many segments. Each one plays an important role in the economy. It runs efficiently if some conditions are fulfilled. This is the subject of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Duwendag D., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1995.
 2. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
 3. Pietrewicz J., Stawiński A., Rola rynku pieniężnego w zarządzaniu płynnością, "Bank i Kredyt", czerwiec 1995.
 4. Regulation (EC) No 2423/2001 of The European Central Bank of 22 November 2001 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2001/13) Anex 1 pkt. 7 L333 z 17.12.2001.
 5. Santillan J., Bayle M., Thygesen C., The Impact of the Euro on Money and Bond Markets. ECB Occasional Paper Series. No. 1, lipiec 2000.
 6. Sławiński A., Konsekwencje powstania i rozwoju rynku papierów skarbowych. "Bank i Kredyt" nr 1/1993.
 7. Sławiński A., Osiński J., Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych. Warszawa 1995.
 8. Stigum M., The Money Market, Dow Jones Erwin, Homewood-III 1990.
 9. The Euro Money Market, European Central Bank, Frankfurt a/Main lipiec 2001.
 10. The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt a/Main 2001.
 11. The Single Monetary Policy in the Euro Area. General Documentation on Eurosystem Monetary Policy Instruments and Procedures, European Central Bank, Frankfurt a/Main kwiecień 2002.
 12. Zatryb G., Funkcjonowanie rynku pieniężnego w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca. Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu