BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fałat-Kilijańska Ilona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wpływ regulacji prawnych na źródła kapitału funduszy private equity
The Law Regulations Influence on Sources of Private Equity Finance
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 21-32, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze private equity, Regulacje prawne
Private equity funds, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Jednym z ważniejszych czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości jest dostęp do kapitału. Szczególnie istotny jest on przy zakładaniu firmy oraz w pierwszym etapie jej życia. Najczęstszą formą finansowania są wówczas oszczędności właścicieli, ewentualnie pożyczki, które udało im się uzyskać od rodziny lub znajomych. Istnieje niewielka szansa uzyskania kredytu bankowego, ze względu na niską lub zerową wiarygodność kredytową podmiotu. Można wprawdzie ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące np. z programów pomocowych Unii Europejskiej, ale proces składania wniosków jest na tyle skomplikowany, a czas oczekiwania na przyznanie środków na tyle długi, że zniechęca wielu potrzebujących już na wstępie. Przedsiębiorstwa mające ugruntowaną pozycję rynkową, działające przynajmniej kilka lat, mają do wyboru co najmniej kilka rodzajów finansowania. Który wybiorą, zależy m.in. od wielkości potrzebnej kwoty, przeznaczenia czy ceny kapitału. (fragment tekstu)

The article shows the major sources of Polish private equity funds compared to the developed private equity markets (in the countries of the European Union and in the United States of America). The author presents how the law regulations can affect the private equity market growth, activate domestic capital (especially from pension funds) and direct to small and medium sized firms. Readers can also find many interesting examples how governments can affect the suply of private equity funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Analiza rynku venture capital w Polsce, raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 2001.
  2. Baygan G., Freudenberg M., The Internationalisation of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implication for Measurement and Policy, OECD. DST1/DOC 2000, nr 7, s. 9.
  3. 2002 EVCA survey of PanEuropean Private Equity and Venture Capital Activity, materiały opublikowane na sympozjum, Wiedeń 4-6 czerwca 2003.
  4. Finance for Small Firms - An Eighth Report, Bank of England, 2001.
  5. Harison R.T., Mason C.M., The Role of Businnes Expansion Scheme in the United Kingdom, ..Omega", vol. 17, nr 2, 2000, s. 147-157.
  6. Science, Technology and Industry Outlook 2000, OECD 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu