BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolny Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Wpływ polityki regionalnej na ewolucję budżetu Unii Europejskiej
The Influence of Local Policy on the Evolution of European Union's Budget
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 43-49, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka regionalna UE, Budżet UE, Polityka finansowa
EU regional policy, EU budget, Financial policy
Note
summ.
Abstract
Bardzo ważnym aspektem Unii Europejskiej są finanse. Budżet Unii wyróżnia się wśród innych budżetów planem finansowym. Przede wszystkim uwagę zwraca długi okres planowania i częste jego reformy. Jest to nierozerwalnie związane z polityką, unijną przede wszystkim polityką regionalną i polityką spójności. Budżet UE jest więc nowym instrumentem finansowym, powstałym i zmieniającym się na naszych oczach. Celem niniejszej pracy jest wskazanie przyczyn zmian budżetu Unii Europejskiej i określenia ich kierunku. Praca pokazuje najważniejsze zmiany w planach finansowych Unii w latach 1966-2006. (fragment tekstu)

Structural funds and the Cohesion Fund constitute the basic financial instruments for the implementation of cohesion policy in EU countries. Thanks to them, various regions and countries obtain substantial financial means which enable them to finance their own strategies of economic development and adjustment processes. The main criteria of granting these means is their aim indicated by the European Union. Joining EU by Poland does not mean automatic distribution of money, but it gives us equal rights to apply for them on the basis of strictly defined rules. It is worth mentioning that within the Policy of Economic and Social Cohesion there is no restriction or transitional period for Poland. My dissertation presents some assumptions of the Integrated Operational Programme of Regional Development in the years 2004-2006 prepared by the Ministry of Labour and Social Policy in December 2003, as well as other organisational and legal instrument enabling to take advantage of structural funds in order to develop Polish regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bernacki K., Budżet wspólnot europejskich w 1994, "Wspólnoty Europejskie" nr 7-8.
  2. Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger. Warszawa 2003.
  3. Oręziak L., System finansowy wspólnot europejskich. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
  4. Orłowski W.M., Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej Unii Europejskiej, [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
  5. Przewodnik po funduszach zagranicznych, cz. VI. materiały informacyjne Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wrocław 2003, www.umwd.
  6. Stabryła K., Postanowienia finansowe dla Polski w świetle Agendy 2000 i Traktatu Akcesyjnego, materiały pokonferencyjne Gdańsk-Jurata 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu