BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babczuk Arkadiusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Finanse samorządu terytorialnego Cesarstwa Japonii
Finance of Self-Governments in Japan
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 50-63, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego
Local government, Local government finance
Note
summ.
Country
Japonia
Japan
Abstract
Instytucja samorządu terytorialnego powołana do życia w dobie rewolucji francuskiej jest dziś obecna we wszystkich państwach demokratycznych. Finanse sektora samorządowego stanowią istotny element współczesnych systemów finansów publicznych. Japoński samorząd terytorialny narodził się stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku, w następstwie rewolucji Meiji, kładącej kres ponaddwuipółwiekowej izolacji Japonii od świata zewnętrznego w okresie rządów szogunów rodu Tokugawa. Jego znaczenie dla funkcjonowania państwa i gospodarki japońskiej ugruntowało się dopiero po II wojnie światowej. W czasie okupacji amerykańskiej położono podwaliny nowoczesnego, demokratycznego ładu państwowego, a samorząd terytorialny znalazł swoje umocowanie w konstytucji i wrósł w życie społeczno-gospodarcze kraju. Przedmiotem niniejszego opracowania są finanse samorządu terytorialnego w Cesarstwie Japonii, podstawowe narzędzie realizacji zadań samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)

The finance of local and regional self- governments in Japan is the object of the present study. The author characterizes the principles of their organization and their role in the public sector. He presents basic sources of revenue of prefectures (regional self-governments) as well as local self- governments, and also the main directions of their expenditures. The debt of the self-governmental sector is presented then. Finally, the author characterizes the changes in finance of self-governments which are already made to self-governmental sector in Japan so that it would function in an efficient way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Annual Report on the Japanese Economy and Public Finance 2002-2003. No Gains without Reform III, Government of Japan, Cabinet Office, Tokyo, grudzień 2003.
 2. Akizuki K., Controlled Decentralization: Local Governments and the Ministry of Home Affairs in Japan, World Bank Institute, Washington 2001.
 3. Aoki H., The Present Condition and their Problems for the Local Public Finance in Japan. Gesell Research Society Japan, 2003.
 4. Doi T., Is Japanese Local Finance Really Centralized? From a Viewpoint of the Revenue- Expenditure Nexus, Institute of Social Science, Tokyo 1998.
 5. Doi T., Hoshi T., Paying for the FILP, NBER Working Paper 2002 nr 9385.
 6. Highlights of the Budget for FY 2003, Ministry of Finance, Tokyo, grudzień 2002.
 7. Highlights of the Budget for FY 2004. Ministry of Finance, Tokyo, grudzień 2003.
 8. Iqbal F., Evolution and Salient Characteristics of the Japanese Local Government System, World Bank Institute, Washington, maj 2001.
 9. Ishii H., Wada E., Local Government Spending: Solving the Mystery of Japanese Fiscal Packages, Institute for International Economics, Working Paper 1998 nr 5.
 10. Japanese Statistical Yearbook 2001. tab. 5-1. Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications, Tokyo 2002.
 11. Local Finance, http://www.soumu.go.jp/english/c-zaisei.
 12. Local Government Grant Distribution. An International Comparative Study, PricewaterhouseCoopers, London 2002.
 13. Local Self-Government, http://www.jinjapan.org/access/local.
 14. Long-term Economic Forecast of the Japanese Economy (2001-2025), Japan Center for Economic Research, Tokyo 2001.
 15. Managing across Level of Government. Japan, OECD, Paris 1997.
 16. Marumatsu M., Intergovernmental Relations in Japan: Models and Perspectives, World Bank Institute, Washington 2001.
 17. Mochida N., Taxes and Transfers in Japan's Local Public Finance, World Bank Institute, Washington 2001.
 18. Pascha W., Robaschik F., The Role of Japanese Local Governments in Stabilisation Policy, Convention of Asia Scholars. Berlin 2001.
 19. Reed S.R., Japanese Prefecture and Policymaking, University of Pittsburgh Press., Pittsburgh 1986.
 20. White Paper on Local Public Finance 2002, Ministry of Public Management, Home Affairs. Posts and Telecommunications, Tokyo 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu