BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Jarosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Transfery budżetowe w świetle literatury i praktyki amerykańskiej
Intergovernmental Grants in American Literature and Practice
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 64-74, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Budżet, Transfery rządowe
Budget, Government transfers
Note
summ.
Abstract
Zadaniem tego artykułu jest przedstawienie przyjętych w amerykańskiej literaturze przedmiotu podział transferów, scharakteryzowanie ich konstrukcji oraz teoretycznych efektów ich stosowania. (fragment tekstu)

Central government transfers to sub-national authorities budgets are more or less important in different countries. This article has to describe the basic models of intergovernmental grants. As the role of sub-national (regional or local) community differs, kinds of possible grants also differ. The decentralized system is based on general grants while centralized on the specific ones. Different purposes can be achieved through different grants - for e.g. grants can close a "fiscal gap" through the horizontal or vertical redistribution of founds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bahl R., Intergovernmental Transfers In Developing And Transition Countries: Principles And Practice, World Bank 2000, maszynopis powielony.
 2. Bahl R., Linn J.F., Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, New York 1992.
 3. Bailey S.J., Local Government Finance: International Perspectives. Routledge, London 1988.
 4. Bird R.M., Transfers and Incentives in Intergovernmental Fiscal Relations, World Bank 1999, maszynopis powielony.
 5. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 6. Decentralization In The Transition Economies: Challenges and the Road Ahead, World Bank 2001, maszynopis powielony.
 7. Jensen J.B., Raport: Federalizm fiskalny a system kompensacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Możliwość zastosowania w polskim systemie finansów publicznych, Altair Assesores. Warszawa 2000, maszynopis powielony.
 8. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 9. Local Government Grant Distribution. An International Comparative Study, PwC, London 2001.
 10. Moisio A., Essays on Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants, Government Institute for Economic Research, Helsinki 2002, maszynopis powielony.
 11. Musgrave R., Musgrave P.R., Public Finances in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 12. Oates W.E., An Essay on Fiscal Federalism, "Jurnal of Economic Literature" 1999 vol. XXXVII.
 13. Olejniczak J., Koncepcje subwencjonowania i dotowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń samorządu lokalnego w Anglii i Szwecji, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań - Wrocław 2004.
 14. Prud'homme R., Shah A., Centralization v. Decentralization: The Devil Is In The Details, maszynopis powielony - materiały konferencyjne, Porto Alegre, czerwiec 2002.
 15. Rodan J., Comparative Federalism and Decentralization. On Meaning and Measurement. Comparative Politics 2004, nr (36) 4.
 16. Shah A., Fostering Responsive and Accountable Governance: Lessons from Decentralization Experience, World Bank Conference on Evaluation and Development, 1-2 kwietnia 1997. Washington 1997.
 17. Smart M., Bird R.M., Intergovernmental Fiscal Transfers: Some Lessons from International Expirience, referat na: Symposium on Intergovernmental Transfers in Asian Countries. Tokyo 2001, maszynopis powielony.
 18. System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. S. Owsiak. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 19. Ter-Minassian Т., Fiscal Federalism in Theory and Practice, International Monetary Fund., Washington DC 1997.
 20. Zimmermann H., Henke K.D., Einfurhung in die Finanzwissenschaft, München 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu