BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaroszewska Joanna (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute), Pietrzykowski Robert (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 120-129, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Konwergencja gospodarcza, Produktywność pracy, Rolnictwo
Economic convergence, Labour productivity, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The objective of the paper is to examine the changes in the level of diversification of the labour productivity in the European Union countries in the years 1998-2015, and then to determine whether there is any convergence of the labour productivity among these countries. The labour productivity has been calculated as a relation of the gross value added at constant prices per one fulltime employee. The study used the Economic Accounts for Agriculture (EAA) and the Agricultural Labour Input (ALI). The study covered the European Union countries, broken down by the countries of the "old" EU (EU-15) and the countries admitted to the EU after 2004. In order to determine the changes occurring in these countries, sigma-convergence (σ) and beta-convergence (β) have been used. The study shows that after 2011 there was a process of convergence among the EU countries in terms of the labour productivity in agriculture. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka, A. (2010). Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 10(1), 16-22.
 2. Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna, JARD, 3(25), 13-23.
 3. Cuadrado-Roura, J.R., Parellada, M. (2002). Regional Convergence in the European Union, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 4. Encyklopedia Ekonomiczno-rolnicza. (1984). PWRiL, Warszawa.
 5. European Commission (2009). European Competitiveness Report 2008, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 6. Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. JARD, 1(7), 73-87.
 7. Kołodziejczak, W. (2016), Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie-projekcja na tle państw Unii Europejskiej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 129-141.
 8. Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 30, OECD Publishing. Accessed from: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 9. Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Misala, J., Ślusarczyk, B. (1999). Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych, [in:] Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje, eds. K. Budzowski, S. Wydymus, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 67-86.
 11. Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 15(4), 285-291.
 12. OECD (2011). Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture, OECD Publishing. Accessed from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166820-en.
 13. Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyd. AR, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.88
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu