BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacperska Elżbieta M. (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Poland and the Czech Republic in the Process of Globalization
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 130-142, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Społeczne skutki globalizacji, Wzrost gospodarczy
Globalization, Economic globalization, Social results of globalisation, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Czechy
Poland, Czech Republic
Abstract
The purpose of an article was to analyses complexity of the globalization process and its effects for the functioning of the Polish and Czech economies. In addition to the opportunities and threats of the globalization process, the study includes an analysis of the primary indicators for both economies, i.e. GDP, participation in foreign trade, flow of foreign investment and ranking of the KOF globalization index. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożyk, P. (2008). Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Teoria i Polityka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Czech, F. (2011). Indeksy globalizacji. Atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesówglobalizacyjnych, Kultura - Historia - Globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 10. Accessed 4 June 2016 from: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4khg10_czech_t.pdf.
 3. Fleterski, S., Wahl, P. (2003). Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa.
 4. IBRD (2016a). Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency. [2016]. World Bank Group 13th edition. Accessed 4 June 2016 from: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing Business /Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf#page=6&zoom=auto,-91,762.
 5. IBRD (2016b). World Development Indicators [2016], The World Bank Bank. Accessed from: http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table.
 6. KOF (2016). KOF Globalization Index. Accessed from: http://globalization.kof.ethz.ch/.
 7. Kaczmarek, B. (2014). Ekonomiczne i społeczne następstwa globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Accessed from: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2014/2014_1_kaczmarek_35_46.pdf.
 8. McGrew, A. (1992). Conceptualizing Global Politics, In: McGrew A. (ed.) Global Politics, Polity Press, Cambridge.
 9. McGrew, A. (2008). Globalizacja i polityka globalna. In: J. Baylis, S. Smith (eds.) Globalizacja gospodarki Światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. p. 17-14.
 10. Niemiec, M., Wróblewski, M. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 11. Oziewicz, E., Michałowski, T. (eds.) (2013). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa.
 12. Rocznik statystyki międzynarodowej (2015). GUS. Warszawa (www.stat.gov.pl).
 13. Rymarczyk, J. (ed.) (2010). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. UNCTAD (2016). World Investment Report 2016, Investor Nationality: Policy Challenges. Genewa. Accessed from: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.
 15. WTO (2015). World Trade Organization, Word Bank. Accessed from: https://search.wto.org/.
 16. Zorska, A. (1998). Ku Globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 17. Zorska, A. (2001). Zmiany w procesie globalizacji a uczestnictwo krajów Europy Środkowej. Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwo. In: Osiński J. (ed.) Świat na progu XXI wieku. SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.89
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu