BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Marzena (Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland), Król Agnieszka (Warsaw Management University), Wielewska Izabela (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Title
Human Capital on the European Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 143-150, tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Kapitał ludzki, Rynek pracy, Kompetencje
Human capital, Labour market, Competences
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Efficient use of human capital and taking care of its quality in the global labour market is becoming a priority. This is primarily due to the need to function in a multicultural environment, growing competition and population aging. This article is an attempt to systematise knowledge about human capital and its use in the labour market. Attention is being drawn to the effective use of capital, including implementation of European strategies, as well as trends and challenges facing key employment issues. In addition, an effort has been made to identify key employee competencies reflecting global labour market trends. The article shows the importance of quality and investment in human resources, which is associated with the use of EU projects and programmes targeted at young people on the labour market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Frączek, M. (2014). Rynek pracy w Unii Europejskiej - stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe. In: Makuch M. (ed.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., Wrocław.
 2. Funck, B., Pizzati, L. (2002). Labor, Employment and Social Politicies in the UE Enlargement Process, Bank Światowy, Waszyngton, Europejskie Strategie Zatrudnienia. Accessed from: www.europa.eu.int.
 3. GUS (2014). Polska w Unii Europejskiej 2004-2014. Accessed from: www.stat.gov.pl.
 4. Kacprzak, M. (2014). Local initiatives for the unemployment counteraction in the Mazovia Province. ZN SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 55-63.
 5. Kacprzak, M., Król, A., (2015). Kapitał ludzki na rynku pracy, Turystyka i Rozwój Regionalny 4, 33-44.
 6. Król, A. (2016). Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie procesu globalizacji i kształtowania kultury organizacji. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 18(4), 59-66.
 7. Król, A. (2017). Kreatywność i innowacyjność jako kluczowy element zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji, 1, 35-49.
 8. Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Budowanie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kukliński, W. (2015). Drenaż mózgów. Polska traci najwięcej specjalistów w Europie. Accessed from: www.wirtualnapolonia.com.
 10. Łazarz, D. (2011). Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020. In: Pomianek T. (ed.), Rynek pracy w Polsce i innych krajach europejskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 11. Męcina, J. (2013). Kompromis między bezpieczeństwem a elastycznością zatrudnienia z perspektywy rynku pracy, Dialog, 3(38).
 12. Pomianek, T. (ed.) (2011). Rynek pracy w Polsce i innych krajach europejskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 13. Szymańska, A. (2004). Polityka zwiększania efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.90
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu