BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryszak Łukasz (Poznań University of Economics and Business, Poland), Staniszewski Jakub (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Title
The Elasticity of Agricultural Income in the EU Member States Under Different Cost Structures
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 182-192, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Dochody rolnicze, Struktura kosztów
Farm household income, Cost structure
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The aim of this paper was to determine whether the EU countries which vary in terms of their cost structure in agriculture, differ also with regard to the influence of capital-labour ratio and land supply per worker on labour profitability. It was assumed that data concerning the presence and character of those differences can contribute to better understanding of the nature of agricultural development in the EU countries. The main sources of data used in this paper were the Economic Accounts for Agriculture (Eurostat) and the FAOStat database. The study covered the period of 2004-2014. In the article it was shown that agriculture in the EU countries is varied in terms of coststructure, and in the cluster II, including mostly the countries of the so-called "new" EU, intermediate consumption is of relatively larger significance for their cost structure. In the countries of the "old" EU an important role is played by the depreciation of buildings and external services. Stronger influence of capital-labour ratio on the payment to the factor of labour was observed in the cluster II countries. In those countries, increasing capital expenditures was a more efficient strategy to increase income. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson, K., Martin, W., Van der Mensbrugghe, D. (2006). Distortions to world trade: Impacts on agricultural markets and farm incomes. Applied Economic Perspectives and Policy, 28(2), 168-194.
 2. Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywnoŚĆ wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(29), 5-16.
 3. Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015). Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 4. Czyzewski, A., Staniszewski, J. (2016). Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 7-21.
 5. Czyżewski, B., Smędzik-Ambroży, K., (2017) The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 63(4), 149-163.
 6. Goddard, E., Weersink, A., Chen, K., Turvey, C.G. (1993). Economics of Structural Change in Agriculture. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne D'agroeconomie, 41(4), 475-489.
 7. Goletti, F. (1999). Agricultural diversification and rural industrialization as a strategy for rural income growth and poverty reduction in Indochina and Myanmar. MSS Discussion Paper No. 30.
 8. Gołaś, Z. (2010). Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (3), 19-42.
 9. Gołębiewska, B. (2010). Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 241-250.
 10. Goraj, L., Mańko, S. (2011). Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(328), 28-58.
 11. Hansen, H., Teuber, R. (2011). Assessing the impacts of EU's common agricultural policy on regional convergence: sub-national evidence from Germany. Applied Economics, 43(26), 3755-3765.
 12. Herlemann, H.-H., Stamer, H. (1963). Rolnictwo w dobie technicyzacji. PaŃstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 13. Kufel, T. (2011). Ekonometria: Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Kukuła, K. (red.) (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. PWN, Warszawa.
 15. Kulawik, J. (1996). Finansowe problemy strategii rozwoju rolnictwa. Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 16. Manjunatha, A.V., Anik, A.R., Speelman, S., Nuppenau, E A. (2013). Impact of land fragmentation, farm size, land ownership and crop diversity on profit and efficiency of irrigated farms in India. Land Use Policy, 31, 397-405.
 17. Nguyen, A.T., Dzator, J., Nadolny, A. (2015). Does contract farming improve productivity and income of farmers?: A review of theory and evidence. The Journal of Developing Areas, 49(6), 531-538.
 18. Niezgoda, D. (2009a). Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 318(1), 24-37.
 19. Niezgoda, D. (2009b). Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 96, 155-165.
 20. Nowak, A., Wójcik, E., Krukowski, A. (2015). The changes in productivity of production factors in commercial farms in Poland in 2004 and 2012. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14(3), 105-115.
 21. Panda, S. (2015). Farmer education and household agricultural income in rural India. International Journal of Social Economics, 42(6), 514-529.
 22. Severini, S., Tantari, A. (2013). The effect of the EU farm payments policy and its recent reform on farm income inequality. Journal of Policy Modeling, 35(2), 212-227.
 23. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.
 24. Szymańska, E. (2009). Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 41-51.
 25. Ziętara, W. (2009). Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (12), 303-309.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.94
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu