BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdyb Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Proces rewitalizacji a jakość życia mieszkańców - projekty Zielone Polesie i woonerfy w Łodzi
The Process of Revitalization and the Quality of Life - Green Projects Polesie and Woonerfs in Łódź
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 21, s. 73-97, rys., bibliogr. 31 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców : Residential Environment versus Residents' Needs
Keyword
Przestrzeń publiczna, Ocena jakości życia, Jakość życia, Jakość życia w planie regionalnym, Rewitalizacja
Public space, Life quality assessment, Quality of life, Quality of life in regional plan, Revitalization
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
W artykule poruszone zostały kwestie związane z poprawą jakości życia mieszkańców poprzez proces rewitalizacji. Różnorodność form organizacji przestrzeni publicznych stworzyło dogodne warunki do budowania relacji międzyludzkich i spędzania wolnego czasu w wykreowanych przestrzeniach. Analiza została przeprowadzona na przykładzie przestrzeni rewitalizowanych w ramach projektu "Zielone Polesie" oraz woonerfów w Łodzi. Stanowią one bowiem innowacyjne podejście do rewitalizacji ciągów ulicznych, jak również większych jednostek przestrzennych jaką stanowi Osiedle Stare Polesie w Łodzi. (abstrakt oryginalny)

The article addresses issues related to improving the quality of life of residents through the process of revitalization. The diversity of forms of organization of public spaces has created favorable conditions for building relations between people and spending leisure time in created spaces. The analysis was carried out on the example of revitalized spaces within the project "Green Poles" and the woonerfs in Łódź. They are an innovative approach to the revitalization of street sequences, as well as larger spatial units that constitute the Old Polesie Housing Estate in Łódź. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blake A., Pocket Parks, file:///C:/Users/user/Downloads/pocket_parks%20(1).pdf (dostęp: 12.11.2017).
 2. Grzegorczyk A., 2017, Łódź rewitalizuje obszarowo. Na Gdańskiej powstanie woonerf!, http://bip.test.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-rewitalizuje-obszarowo-nagdanskiej-powstanie-woonerf-id16179/2017/11/2/ (dostęp: 12.11.2017).
 3. Kołacz P., 2015, Przepis na ulicę, Toruń.
 4. Koter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [w:] Liszewski S. (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 5. Kowalczyński R., /b.r./, Plan naturalnych dzielnic Łodzi. Objaśnienia do nazw dzielnic ze wstępem i komentarzem, http://olodzi.blogspot.com/.
 6. Kowalska E., 2010, Program rewitalizacji Łodzi, [w:] Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Rewitalizacja miast polskich. Przykłady rewitalizacji miast, "Studia Miejskie", 12, Kraków.
 7. Kwiatkowski M., 2017, Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy, [w:] Bazuń D., Kwiatkowski M. (red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, Warszawa.
 8. Liszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), [w:] Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", 20: 207-221.
 9. Łódzki Internetowy System Informacji o Terenie - InterSIT, http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/default.aspx# (dostęp: 02.06.2017).
 10. Łukowicz J., 2013, Procesy i metody rewitalizacji: projektowanie systemu przestrzeni publicznej z wykorzystaniem wzorców projektowych Christophera Alexandra, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2497 (dostęp: 10.01.2017).
 11. Madejska E., 2014, Woonerf na ul. 6 Sierpnia. Pierwsze urodziny, opublikowano: 04.08.2014, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/woonerf-na-ul-6-sierpnia-pierwsze-urodziny,2376974,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 10.09.2016).
 12. Markiewicz W., 2017a, Końcówka prac na Składowej i Knychalskiego. To nowe woonerfy w NCŁ, http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/koncowka-prac-na-skladowej-i-knychalskiego-to-nowe-woonerfy-w-ncl-id16375/2017/11/9/ (dostęp: 12.11.2017).
 13. Markiewicz W., 2017b, Nowotargowa będzie węższa i bardziej zielona. Na Targowej powstanie woonerf, http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/nowotargowa-bedzie-wezsza-i-bardziej-zielona-na-targowej-powstanie-woonerf-id15524/2017/10/5/ (dostęp: 12.11.2017).
 14. Na Polesiu kieszonkowe parki zamiast Ogrodów Karskiego, opublikowano: 29.04.2016, http://lodz.tvp.pl/25121273/na-polesiu-kieszonkowe-parki-zamiast-ogrodow-karskiego (dostęp: 19.10.2016).
 15. Petelewicz M., Drabowicz T., 2016, Jakość życia - globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Łódź.
 16. Pietraszko-Furmanek I., 2012, Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Kraków.
 17. Raport z badania potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. problemowych) obszarów Gminy Brzesko w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022, http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2016/08/GPR_Raport-z-badania-mieszkancow.pdf (dostęp: 11.11.2017).
 18. Ratajczak J., 2017, Zielona Stolica Europy - Wrocław na zielono, https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wroclaw-zielona-stolica-europy-parki-kieszonkowe-zielone-sciany-parklety-woonerfy (dostęp: 11.11.2017).
 19. Tubilewicz A., 2015, Przy Ogrodowej nie powstanie Park Ogrody Karskiego, opublikowano: 05.03.2015, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/przy-ogrodowej-nie-powstanie-park-ogrody-karskiego,3302761,art,t,id,tm.html (dostęp: 09.09.2016).
 20. Uchwała nr 308/2013 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+, [w:] http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=35133 (dostęp: 10.08.2016).
 21. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz.U., 2015, poz. 1777.
 22. Wasiak P., 2017, Woonerf na Lindleya. Zobacz, co się zmieniło, http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/woonerf-na-lindleya-zobacz-co-sie-zmienilo-id15936/2017/10/19/ (dostęp: 12.11.2017).
 23. Wronecki P., 2016, Ptasi Zagajnik na nowo, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ptasi-zagajnik-na-nowo-zdjecia-wideo (dostęp: 11.11.2017).
 24. Współ-dzielnia Staropoleska, http://spoleczniezaangazowani.pl/projekty/wspol-dzielnia-staropoleska/ (dostęp: 21.10.2016).
 25. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Podręcznik rewitalizacji, 2003, Warszawa, http://historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/azk/podrecznik_rewitalizacji.pdf (dostęp: 10.03.2017).
 26. http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/rewitalizacja/program-miasto-kamienic/ (dostęp: 08.11.2017).
 27. http://depts.washington.edu/open2100/pdf/2_OpenSpaceTypes/Open_Space_Types/pocket_parks.pdf (dostęp: 11.11.2017).
 28. http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodz-buduje/2017/ (dostęp: 12.11.2017).
 29. http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/projekty/ (dostęp: 08.11.2017).
 30. http://uml.lodz.pl/rewitalizacja/projekty/zielone_polesie/ (dostęp: 02.06.2017).
 31. http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-24.pdf (dostęp: 02.06.2017).
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.21.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu