BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swacha-Lech Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju. Część 1
Threats and Opportunities for the Bank Sector in Poland and its Development Perspectives. Part I
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 119-130, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój bankowości, Banki komercyjne
Banking development, Commercial banks
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych szans i zagrożeń dla banków komercyjnych oraz prezentacja możliwości ich rozwoju. Pierwsza część opracowania jest próbą identyfikacji głównych tendencji występujących w otoczeniu bankowości komercyjnej, sprzyjających rozwojowi tego sektora, oraz zjawisk, które mogą destabilizować jego działalność. Natomiast druga część zawiera - opierające się na dokonanej analizie szans i zagrożeń - rozważania dotyczące poszukiwań efektywnych kierunków rozwoju analizowanych podmiotów. (fragment tekstu)

The aim of the article is to identify the most important tendencies which boost the development of the commercial banks sector in Poland as well as the phenomena that can disturb its functioning. The process is based on the analysis of the following elements of bank environment: legal, social- economic, competitive and technological. The conducted analysis is the opening point for defining successful directions for the development of the commercial banks, which will constitute the second part of this work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Büschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
 2. Gruszka B., Efektywność i ryzyko banków komercyjnych, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 3. Jaromin J., Polskie banki - warunki przetrwania, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 4. Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 5. Jaworski W.L., Kilka uwag na temat polskiego sektora bankowego, "Bank" 2002, nr 9.
 6. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 7. Korenik D., Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, AE, Wrocław 2002.
 8. Lambin J-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Messyasz-Handschke A., Wzrost świadomości finansowej i ubezpieczeniowej, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 2.
 10. Michalak J., Bancassurance - związki banków z firmami ubezpieczeniowymi, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 1-3.
 11. Rytelewska G., Finanse podmiotów sfery realnej, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański. B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Smykała B., Fundusze własne banku, "Bank" 2002, nr 7.
 13. Śliperski M., Bancassurance: związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.
 14. Zawadzka Z., Zagrożenia i szanse dla banków na początku XXI wieku, "Bank i Kredyt" 2002, nr 10.
 15. Zawadzka Z., Zagrożenia i szanse dla banków u progu XXI wieku, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia, tom II, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 899. AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu