BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostalecka Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Działania interwencyjne podejmowane podczas kryzysu bankowego w Argentynie w latach 1994-1995
Interventional Activity Taken During the Banking Crisis in Argentina in the Years 1994-1995
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 131-141, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kryzys bankowy, Działania antykryzysowe, Zarządzanie kryzysowe
Banking crisis, Anti-crisis actions, Crisis management
Note
summ.
Country
Argentyna
Argentina
Abstract
Od początku lat dziewięćdziesiątych mamy do czynienia z nasileniem skali i częstotliwości występowania kryzysów bankowych. Zjawisko to, stając się coraz bardziej powszechnym, zwróciło uwagę międzynarodowych instytucji i krajowych banków centralnych na potrzebę utrzymywania długookresowej stabilności finansowej. Niemniej jednak, jak ukazują zdarzenia mające miejsce w ostatnich dwóch dekadach, najczęściej wskazywanymi przyczynami wybuchu kryzysu bankowego są oprócz szeroko rozumianej utraty stabilności finansowej także szoki zewnętrzne. W sytuacji wybuchu kryzysu bankowego bardzo ważna jest odpowiednio szybka reakcja władz, przede wszystkim banku centralnego, i podjęcie działań mających na celu przywrócenie zachwianej stabilności finansowej. Wybór i implementacja odpowiednio dobranych środków zaradczych jest kluczową kwestią w ograniczaniu rozmiarów i kosztów kryzysu bankowego. (fragment tekstu)

The article presents the most important interventional activity taken by the Argentinian authorities, which were connected with bringing under control the banking crisis which took place in the years 1994-1995. As a starting point there is described the development of banking crises in division of its main phases are discussed in details and in chronological order. Within the confines of each phase the remedies taken by Argentinian authorities, in particular these taken by the central bank. These actions were in two directions. The first group of used remedies consist in decreasing the shrinking liquidity in the banking system. However, the second group concentrates on restoring confidence to the banking sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Calomiris Ch.W., Powell A., Can Emerging Market Bank Regulators Establish Credible Discipline? The Case of Argentina, 1992-1999, "Central Bank of Argentina Working Paper" 2000, nr 14.
  2. Dabós M., Gómez Mera L., The Tequila Banking Crisis in Argentina, Universidad de San Andrés, Argentina 1998.
  3. D'Amato L., Grubisic E., Powell A., Contagion, Banks Fundamentals or Macroeconomic Shock? An empirical Analysis of the Argentine 1995 Banking Problems, "Central Bank of Argentina Working Paper" 1997, nr 2.
  4. "Economic Report" nr 16, Ministerio de Economía у Producción, Argentina 1995 (dokument dostępny na http://www.mecon.gov.ar).
  5. Ganapolsky E.J.J., Schmukler S.L., Crisis Management in Capital Markets: The Impact of Argentine Policy during the Tequila Effect, World Bank Economists' Forum: Economists' Forum 3-4 maja 1999.
  6. Garcia-Herrero A., Banking Crises in Latin America in the 1990s: Lessons from Argentina, Paraguay and Venezuela, "IMF Working Paper" 1997, nr 140.
  7. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa 2002.
  8. Ramos A.M., Capital Structures and Portfolio Composition during Banking Crises: Lessons from Argentina 1995, "IMF Working Paper" 1998, nr 121.
  9. Stawiński A., Doświadczenia Argentyny ze stosowaniem izby walutowej, "Bank i Kredyt" 2000, nr 12.
  10. Torre de la A., Argentina: Bank Failure Resolution, [w:] Resolving Bank Failures in Argentina, Recent Developments and Issues, World Bank Working Paper 2000, nr 2295.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu