BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ochrona biorcy kredytu konsumenckiego w regulacjach prawnych Francji
The Protection of the Consumer Credit's Debtor in French Legislation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 167-181, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kredyt konsumencki, Ochrona konsumenta, Regulacje prawne
Consumer loan, Consumer protection, Legal regulations
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
Przedmiotem tego opracowania uczyniono szczegółową, dość wnikliwą prezentację prawnej regulacji instytucji kredytu konsumenckiego we Francji, po to by uświadomić czytelnikowi wagę tego zagadnienia i przygotować podstawy do ewentualnych własnych dociekań na temat stopnia rozwoju tej instytucji w warunkach polskich. (fragment tekstu)

The article presents the law regulations and the evolution of the consumer credit institution in France according to the EU united market. The premises and economic significance of the institution in the present market economy are indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Analiza zmian ustawodawstwa konsumenckiego konsumenckiego UE oraz prawo konsumenckie w systemie prawnym państw członkowskich - przegląd doświadczeń w zakresie implementacji EE. Raport końcowy Competition Development Center z załącznikami (zał. nr 12).
 2. Bataille T., Credit a la consommation. Guide pratique et juridique, Center d'Information et de Documentation sur la Consommation, Marseille 1998.
 3. Biardeaud G., Flores Ph., Le contentieux du droit de la consommation, Ecole nationale de la Magistrature, Bordeaux 2001.
 4. Bout R., Brushi M., Droit economique - concurrence, distribution, consommation, LAMY, Paris 1996.
 5. Calais-Auloy J., Code de la consommation, Dalloz, Paris 2000.
 6. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, C. H. Beck, Warszawa 1999.
 7. Memento pratique - droit des affaires, concurrence, consommation, Lefebvre, Levallois 2000.
 8. Munier I., La verte vente a credit, INC Hebdo nr 723, 19 kwietnia 1991.
 9. Nowak A.Z. i in., Polskie regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego w odniesieniu do wymogów UE. Raport Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1998.
 10. Pietrzak B. i in., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2003.
 11. Salaun A., Francja, [w:] System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej, Krajowa Federacja Konsumentów, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu