BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeszko Teresa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Pojęcie i klasyfikacja ekspozycji kredytowych stanowiących przedmiot tworzenia rezerw celowych w bankach w Polsce
The Notion of Credit Exposure Classification as the Objective of Specific Provisions Creation in Polish Banks
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 182-199, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kredyt, Rezerwy celowe, Rezerwy bankowe
Credit, Adjusted reserves, Bank reserves
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przejrzysta prezentacja nowych unormowań odnoszących się do zagadnień wchodzących w zakres pierwszej z wymienionych grup. Omawiamy w nim pojęcie i zakres ekspozycji kredytowych stanowiących przedmiot tworzenia rezerw celowych oraz ich klasyfikacja. (fragment tekstu)

At the forefront of Polish accession to the European Union, another attempt of adjusting regulations regarding the specific provisions to the existing economic reality was taken up, which has been expressed in the Ministry of Finance directive of 10.12.2003, in force commencing January 2004, regarding the principle of provisions creation with reference to the risk connected with banks' activities. Similarly to the preceding regulations, the issued legislative act regulates two basic groups of problems comprising the specific provisions system, i.e. the matter of the subject and the problem of detailed rules regarding their creation. The objective of this article is to clarify and present new regulations referring to issues within the scope of the first of the named above groups. The distinguish - hed seven parts of the article:
- point to the evolution of legislation regarding the specific provisions and the reasons of its frequent changes,
- define the credit exposure as the objective of specific provisions creation and their current scope,
- present possible procedures of credit exposure classification regarding the risk burden and outline the scheme of their classification, following the universal procedure,
- characterize detailed principles of credit exposure classification dividing them into:
• exposure with reference to State Treasury,
• exposure with regard to individual persons, granted for purposes not connected with running business activities or an agricultural farm,
• other exposure, present changes introduced in regulations regarding credit exposure, proving more liberal legislation and evaluate their up-to-date version, from the point of view of their transparency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gwizdała J., Kowalczyk D., Normy ostrożnościowe polskiego systemu bankowego a standardy Unii Europejskiej, [w:] Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Część I, Absolwent. Łódź: 1997.
  2. Inwestor może być zasłoną dla banków, "Gazeta Bankowa" 2003, nr 13.
  3. Kulikowski H., Należności zagrożone, czyli ekonomiczne zombi! "Gazeta Bankowa" 2003. nr 37.
  4. Orzeszko Т., Ekspozycje kredytowe stanowiące przedmiot tworzenia rezerw celowych w bankach w Polsce, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 964, AE, Wrocław 2003.
  5. Orzeszko Т., Ewolucja przepisów prawnych regulujących zasady tworzenia rezerw celowych w bankach w Polsce, [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, AE Kraków 2001.
  6. Pokojska М., Rezerwy celowe i bezcelowe, "Gazeta Bankowa" 2003. nr 34.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu