BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Podział ryzyka transakcji kredytowej jako element działalności instytucji poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
The Division of Credit Transaction Risk as An Element of the Credit Guarantee Institution's Activity for Small and Medium Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 200-212, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Transakcje kredytowe, Ryzyko kredytowe, Klasyfikacja ryzyka
Credit transactions, Credit risk, Classification of risk
Note
summ.
Abstract
Właśnie dystrybucja ryzyka instytucji gwarancyjnej jest osią tego artykułu. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, problem dystrybucji ryzyka jest jedną z najważniejszych kwestii kształtujących wymiar jakościowy i ilościowy efektów działania instytucji poręczycielskich, po drugie, istnieje bardzo duże zróżnicowanie szczegółowych rozwiązań dystrybucji ryzyka w funkcjonujących na świecie podmiotach zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług, po trzecie, analiza doświadczeń międzynarodowych pozwala na dokonanie porównań z rodzimymi rozwiązaniami dystrybucji ryzyka stosowanymi przez polskie fundusze poręczeń oraz, po czwarte, szczegółowa analiza rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących kwestii podziału ryzyka umożliwia sformułowanie tzw. pożądanej praktyki w tym obszarze działania podmiotów poręczeniowych. (fragment tekstu)

Guarantee entities, while offering their services, are open to several kinds of different risks. It seems that the most serious threat for activities of these institutions becomes the risk resulting from the requirement of covering the guarantee beneficiary's credit commitments towards the financing institution (such risk should be referred to as the credit risk). Rational behaviour of the guarantee institution imposes taking up certain activities (risk steering), which optimize these threats. Transfer of risk over to the parties of the guarantee transaction is one of them. The objective of the above paper is to present the solutions used by the guarantee units with regard to the above issue. Its contents is based on the analysis of literature describing experiences of the guarantee institutions functioning in different parts of the world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. An Evaluation of the Small Firms Loan Guarantee Scheme, KPMG Management Consulting. Crown, London 1999.
 2. Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Łódź 1992.
 3. Credit Guarantee Schemes for Small Business Lending a Global Perspective Volume I - Main Report, GB&P Ltd, London 1997.
 4. Green A., Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote Private Sector-Led Growth?, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Working Paper nr 10, sierpnień 2003.
 5. Hatakeyama M.: Sistemas de garantias de credito para la pequena у mediana emprasa en Asia, [w:] J. Levitsky, J.J. Llisterri, Sistemas de garantias de credito: expreriencias iternationales у lecciones para America Latina у el Caraibe, Inter-America Development Bank, Washington D.C. 1996.
 6. Levitski J., Majores practicas de programas de garantias de credito, [w:] Levitsky J., Llisterri J.J.: Sistemas de garantias de credito: expreriencias iternationales у lecciones para America Latina V el Caraibe, Inter-America Development Bank, Washington D.C. 1996.
 7. Navajaz A.R., Credit Guarantee Scheme: Conceptual Frame. GTZ/FODESIF, 2001.
 8. Oehring E., Credit Guarantee Scheme for the Small Business Sector an Interim Assessment after Five Years in Latin America, International Small Business Series 11, University of Göttingen 1993.
 9. Pfeifer V., Management bankbetrieblicher Eifolgsrisiken unter besonderer Beruksichtigung des Zinsanderungsriskos, Berlin 1991.
 10. Pombo P., Herrero A., Los sistemas de garantia para la micro у la руmе en una economia globalizada. DP Editorial, Espaňa 200l.
 11. Riding, A.L., Haines G.Jr., Loan Guarantees: Costs of Default and Benefits to Small Firms, ."Journal of Business Venturing", 2001/vol. 16, nr 6.
 12. Riding A.L., Encouraging Entrepreneurial Activiti using Loan Guarantees: The Credit Supplementation System in Japan, Working Paper, International Council for Small Business, 47th World Conference, San Juan, Puerto Rico 2002.
 13. Rute M., The Role of Credit Guarantees in Improving the Availability of Financing, Speech at the Committee for Enterprise Development, Moscow 2002.
 14. Schulze M., Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstituten, Wiesbaden 1984.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu