BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Wybrane techniczno-technologiczne uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce w latach 2000-2003 (stan z lutego 2004 roku)
The Influence of the Technological Factors on the Development of Internet Banking in Poland Between 2000 and 2003 (State of February 2004)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 213-233, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Bankowość elektroniczna, Rozwój bankowości
E-banking, Banking development
Note
summ.
Abstract
Dla banku oferującego bankowość internetową wymiar strategiczny mają przede wszystkim zagadnienia:
• dostępności internetu i rozwoju technologii dających dostęp do zasobów sieci,
• jakości dostępnych rozwiązań technologicznych zapewniających bezpieczeństwo komunikacji w internecie i głównych kierunków przemian w tej dziedzinie,
• rozmiarów i form zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji w internecie.
Wymienione czynniki nie stanowią całokształtu uwarunkowań techniczno-technologicznych istotnych z punktu widzenia banku, lecz koncentrują w sobie najważniejsze i najbardziej pilne problemy hamujące rozwój bankowości internetowej w Polsce. W artykule zaprezentowane zostaną główne kierunki przemian w wymienionych wyżej obszarach i wynikające z nich konsekwencje dla banków rozwijających bankowość internetową w Polsce. (fragment tekstu)

The technological factors are of great importance in the development of Internet banking in Poland. In the article the main existing barriers were presented: the underdeveloped telecommunication infrastructure and the high costs of Internet access services. The technologies of authentication used by Polish internet banks as well as the innovations in this area (biometrics) were described. The article also covers the specific threats faced by banks offering the internet banking - the danger of identity theft and other forms of computer attacks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Attackers and Their Tools: How McAfee Entercept Protects Servers, case study Network Associates. http://wp.bitpipe.com/resource/org_930709924_7/Attackers_WP.pdf.
 2. Blaster Worm Claims Nordea, Finextra.com 14.08.2003, http://www.finextra.com/topstory.asp?id=9744.
 3. Bilski Т., Nowe narzędzia do ochrony systemów informatycznych w bankowości, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, red. A. Gospodarowicz, AE, Wrocław 2000.
 4. Coyota Laundches Anti-Phising Service, Finextra.com 27.01.2004, http://www.finextra.com/fulstory.asp?id=11040.
 5. ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Łączności. 14.06.2001.
 6. Diebold takes virus protection measures after worm spreads to cash machines, Finextra.com 12.12.2003, http:www.finextra.com/topstory.asp?id=l0791.
 7. El Fray I., Pejaś J., Zasady projektowania bezpiecznych bankowych systemów informatycznych, [w:] Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2002.
 8. Gospodarowicz A. (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. AE, Wrocław 2000.
 9. Grzechnik J., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
 10. Is the Internet Reaching Maturity?, Datamonitor 12/2001, http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=1778&t=t&cat_id=41.
 11. Guidance on Developing an Information System Patch Management Program to Address Software Vulnerabilities, FDIC FIL-43-2003, 29.05.2003, http://www.fdic.gov/news/news/financial/2003/FIL0343a.html.
 12. ITU Internet Reports: Birth of Broadband - Executive Summary, International Telecommunication Union, September 2003, http://www.itu.int/osg/spu/publications/sales/birthofbroadband/BoBexecsumm.pdf.
 13. ITU Digital Access Index: World's First Global ICT Ranking. Education and Affordability Key to Boosting New Technology Adoption, 19.11.2003, http://www.itu.int/newsarchive/press_releases//2003/30.html.
 14. Janiec М., Telekomunikacyjne bariery rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Instytut III Rzeczpospolitej, Warszawa 13.01.2004, http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/case-seminarium/-2003/3m_janiec3.htm/.
 15. Jurkowski A., Bankowość elektroniczna. "Materiały i Studia NBP", nr 125, NBP. Warszawa 2001.
 16. Kański R., Bankowość elektroniczna w Polsce - bariery i kierunki rozwoju, [w:] A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, AE. Wrocław 2000. s. 191-205.
 17. Krebsbach K., The Rise of Biometrics, "Bank Technology News" 3.11.2003, http://www.paybytouch.com/media_word_docs/bank_tech_news.doc.
 18. Laubchan J., SSL-VPN: Improving ROI and Security of Remote Access, Rainbow Technologies Whitepaper, http://www.rainbow.com/Library/8/SSL%20VPN%20%20Improving%20ROI%20and%20Security%20of%20Remote%20Access.pdf.
 19. Macierzyński M., Sieciowi oszuści znowu zaatakowali, 13.07.2003, http://wiadomosci..prnews.pl/index.php/display,4382.
 20. Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, http://www.mi.gov.pl/prezentacje/-jednostki/l/dokumenty/narodowa_strategia_-_internet.doc.
 21. New Zealand Police Warn of New banking Scam, Finextra.com. 02.08.2003, http://finextra.com/ful-story.asp?id=9849.
 22. Nowa technika wyłudzenia haseł dostępowych do kont bankowych, Hacking.pl 06.03.2004. http://www.hacking.pl/news.php?id=l0185.
 23. Phishing Attack Trends Report January 2004, Antiphishing Working Group, http://www.anti- phishing.org/APWG.Phishing. Attack.Report.Jan2004.pdf.
 24. Pierwszy raport o postępach we wdrażaniu eEurope+ w krajach kandydujących, Ljubljana 3-4 czerwca 2002 r., http://www.kbn.gov.pl/gsi/prog_pl.rtf.
 25. Polska na końcu stawki w kategorii telefonii i komputeryzacji, 8.03.2004, http://www.marketer.pl/in-dex.php?pg=mms&msgnr= 1579.
 26. Ryznar Z., Co umie haker? "Gazeta Bankowa" 16.04.2002.
 27. SEC prosecutes teen for online brokerage hacking, Finextra.com 10.10.2003, http://www.finextra.com/topstory.asp?id= 10185.
 28. Stankiewicz P., Podaj mi swoje hasło, "Rzeczpospolita" 5.02.2004.
 29. Streżyńska A., Jasiński P., Likwidacja barier regulacyjnych w telekomunikacji jako warunek wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego Polski, "Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową", nr 33. Warszawa-Gdańsk 2002.
 30. Szaniawski K., Kościelny Т., Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 2003.
 31. Świderek Т., Bogatsza oferta dla polskich internautów, "Rzeczpospolita" 16.02.2004.
 32. Świecka B. (red.). Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2002.
 33. Technologie informatyczne w bankowości, red. A. Gospodarowicz, AE, Wrocław 2002.
 34. Telekomunikacyjne bariery rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Instytut III Rzeczpospolitej, Warszawa 13.01.2004, http://www.rnarkom.krakow.pl/~mjaniec/pdt/bariery_ 20040113.pdf.
 35. Tubin G., Security Fears Stymie Online Banking Adoption, "Bank Systems & Technology" 22.6.2003, http://www.banktech.com/story/BSTeNews/BNK20030623S0001.
 36. Umino A., Broadband Infrastructure Deployment: The Rote of Government Assistance. OECD, DSTI/DOC (2002)15, 22.05.2002.
 37. World DSL Statistics Ql 2003, Point Topic Ltd. June 2003, http://point-topic.com.
 38. World DSL Lines Approach 64m in 2003, Point Topic Ltd. March 2004, http://www.point-topic.com/content/dslanalysis/Q4%202003%20DSL% 20analysis.htm
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu